Virke: 70 prosent av bedrifter venter normal drift i løpet av året

Aktiviteten tar seg opp og flere permitterte kan bli tatt tilbake i jobb snart, ifølge Virke.

Ivar Horneland Kristensen i Virke tror nye arbeidsplasser vil være i arbeidsintensive tjenestenæringer.
Publisert: Publisert:

Virke, hovedorganisasjonen for arbeidsgivere innen handels- og tjenestenæringen, tror nordmenn står klare til å bruke mer penger fremover.

– Endelig har den negative utviklingen for handels- og tjenestenæringen snudd, sier administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke, i en uttalelse.

Ifølge en medlemsundersøkelse forventer nesten 70 prosent av Virkes medlemsbedrifter å være i normal drift igjen i løpet av året. Kun åtte prosent tror det vil ta helt til slutten av neste år å komme seg tilbake til normalen.

68 prosent av Virkes medlemsbedrifter forventer å være i normal drift igjen i løpet av 2021.

Flere permitterte blir tatt tilbake

Mens bedriftene går tilbake til normal kan også permitterte forvente å komme tilbake i jobb.

Blant bedriftene i Virke planlegger 14 prosent å ta tilbake permitterte ansatte i løpet av den neste måneden.

Størst er andelen hos bedrifter som driver med trening. Der skal én tredjedel av bedriftene ta tilbake permitterte ansatte. I reiselivet er det derimot kun 12 prosent av bedriftene som henter tilbake permitterte.

Flere bedrifter i Virke planlegger å redusere antall permitterte de neste fire ukene.

Nærmer seg nivået før corona

– Veksten i norsk økonomi vil gi positive utslag for antall arbeidsplasser fremover, sier Kristensen.

Det er likevel litt å ta igjen før økonomien er tilbake til nivået før corona. Nesten halvannet år etter utbruddet er aktiviteten i reiselivet fortsatt bare på 37 prosent sammenlignet med tiden før viruset, ifølge Virkes medlemsundersøkelse.

I handels- og tjenestenæringen er bedriftene derimot oppe på 89 prosent av aktivitetsnivået sammenlignet med før corona. De fleste sektorer har også økt i takt med gjenåpningen. Bedrifter som driver med trening hadde et markant hopp da blant annet Oslo åpnet opp igjen for treningssentre.

Handels- og tjenestenæringen operer i dag på 89 prosent av nivået sammenlignet med før corona.

Når gjenåpningen fortsetter tror Virke-direktør Kristensen at antallet jobber snart vil overstige nivået før corona.

Han anslår at det vil være rundt 60.000 flere sysselsatte det neste 1,5 året.

– Nå kommer veksten i handels- og tjenestenæringen. De nye arbeidsplassene vi er avhengige av vil skapes innen arbeidsintensive, tjenesteytende næringer, sier Kristensen.

Les på E24+

Tilbake til kontoret? Det ser mørkt ut for den faste plassen din

Publisert:

Her kan du lese mer om