Norske bedrifter venter svakere vekst på kort sikt, bedring til våren

Norges Banks regionale nettverk melder at veksten har avtatt igjen utover høsten. Den nærmeste tiden venter bedriftene svak nedgang i sysselsettingen og ytterligere fall i private investeringer.

REGIONALT NETTVERK: Norges Bank har snakket med bedrifter over hele landet for å forstå hvordan økonomien utvikler seg i forkant av neste ukes rentemøte.
Publisert:

Norges Bank publiserer tirsdag en fersk rapport fra sitt regionale nettverk.

«Bedriftene ser for seg lavere aktivitet den nærmeste tiden, men en gradvis bedring frem mot våren», heter det i meldingen fra sentralbanken.

Selv om usikkerheten er mindre enn i vår, betegnes den fortsatt som uvanlig stor, og utviklingen fremover avhenger i stor grad av smittetall og smitteverntiltak.

Fire ganger i året intervjuer sentralbanken ledere fra over 300 bedrifter og organisasjoner om den økonomiske utviklingen og utsiktene fremover. Nettverksrapporten er en viktig temperaturmåler for norsk økonomi i forkant av Norges Banks rentemøter.

Bedriftene ser for seg at økte offentlige investeringer vil bidra til vekst, mens investeringene i det private næringslivet vil fortsette å falle.

Videre ser bedriftene for seg at reiserestriksjoner og strengere smitteverntiltak vil dempe aktiviteten i husholdningsrettet tjenesteyting, men samtidig bidra til høyt varekonsum.

Les også:(+) Slik blir 2021 for din lommebok

Uendret aktivitetsnivå det neste halvåret

«Med stadig forverring av smittesituasjonen globalt tror mange av bedriftene at det vil ta lang tid før eksportmarkedene normaliserer seg. Samlet venter kontaktbedriftene om lag uendret aktivitetsnivå det neste halvåret.»

Veksten blir trukket ned av husholdningsrettet tjenesteyting, bygg og anlegg, eksportindustrien og eksportrettet oljeleverandørnæring. Oljeleverandørene rettet mot hjemmemarkedet, varehandelsbedriftene og tjenesteyterne rettet mot næringslivet har derimot hatt noe vekst.

Bedriftene har økt antall ansatte noe gjennom høsten, men venter svak nedgang i sysselsettingen den nærmeste tiden. Anslaget for årslønnsvekst er på 1,9 prosent i år og 2,4 prosent for neste år.

Viktig innspill før neste ukes rentemøte

Rapportene fra nettverket er viktige for sentralbankens rentebeslutninger.

Norges Bank har kuttet renten med 1,50 prosentpoeng gjennom coronakrisen til rekordlave null prosent. Det skal mye til for at renten kuttes ytterligere.

I september varslet sentralbanken at første renteheving trolig kommer i løpet av andre halvår 2022. Positive vaksinenyheter har ført til at flere nå tror rentehevingen kan komme tidligere enn det.

Neste rentebeslutning kommer 17. desember. Da får vi også en ny pengepolitisk rapport med sentralbankens prognoser for økonomien og renteutviklingen fremover.

Sjeføkonom Øystein Børsum i Swedbank sier rapporten stort sett er i tråd med forventningene, i hvert fall når det kommer til utsiktene fremover.

– Vi er ikke overrasket over at bedriftene venter nullvekst fremover, det er det samme som vi har sett for oss i lys av den nye smittebølgen og implikasjoner av det, sier han til E24.

Sjeføkonom Øystein Børsum i Swedbank.

Kjempeoppsving

Swedbank tror imidlertid at det kan bli et «kjempeoppsving» i økonomien når vaksineringen rulles ut for fullt.

– Vi tror derfor Norges Bank vil starte renteoppgangen mye tidligere, trolig allerede i september neste år, sier sjeføkonomen.

– Vi tror oppgangen blir så kraftig at det ikke blir noe problem å sette i gang mye tidligere enn de har varslet.

Børsum er for øvrig glad for at investeringsnivået ser ut til å komme litt opp fra de «sjokklave nivåene» fra i sommer, selv om de fortsatt er lave.

– Det er med på å redusere bekymringene for langsiktige ringvirkninger av krisen, sier han.

NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.

– Rom for å bli positivt overrasket

NHOs sjeføkonom Øystein Dørum sier rapporten harmonerer godt med det de hører fra medlemsbedriftene, nemlig at norsk økonomi fortsatt er på vei ut av grøfta, om enn i et veldig sakte tempo.

– Hovedkonklusjonen i dag er at bedriftene ser nøkternt på fremtiden, noe de har all grunn til, men at det er rom for at de blir positivt overrasket, sier han til E24.

Dørum er imidlertid overrasket over at bedriftene tror på så mye høyere lønnsvekst neste år, i og med at de har et såpass nøkternt syn på aktivitetsvekst og sysselsetting.

Han ser få tegn i nettverksrapporten på et inflasjonspress som tilsier raskere renteheving.

– Det er for tidlig for å Norges Bank å fremskynde renteheving. De ligger allerede godt frempå i forhold til andre, sier han.

Intervjuene i nettverksundersøkelsen er tatt opp i perioden 26. oktober-13. november, og har dermed ikke fått med seg den aller siste vaksineutviklingen.

Regionalt nettverk: Veksten har avtatt
Les på E24+

Les også: (+) Tror på børsoppgang neste år

Publisert: