Erna Solberg: Tror på mer åpning mot slutten av mai

Det såkalte R-tallet i Norge ligger nå på 0,7. Det gir statsministeren håp om ytterligere lettelser i coronatiltakene mot slutten av denne måneden. Snart håper regjeringen også på å ha et sertifikat klart for de som er vaksinert.

Publisert:

Folkehelseinstituttet (FHI) estimerer nå et R-tall på 0,7 siden 12.april. Det går frem av FHIs ukesrapport. Det betyr at hver smittede i gjennomsnitt smitter 0,7 andre og trenden i smittespredningen er synkende.

Det ble kjent minutter før regjeringens pressekonferanse om coronasituasjonen onsdag ettermiddag.

– Selv om mye går i riktig retning har vi fortsatt relativt høye smittetall. Men jeg tror vi kan si nå at vi er i rute for å kunne åpne ytterligere mot slutten av mai. Men vi må holde ut litt til, sier statsminister Erna Solberg på pressekonferansen.

Vaksinesertifikat

Solberg forteller at regjeringen ønsker å bruke coronasertifikat til å åpne opp mer, og kunne holde mer åpent gjennom resten av pandemien.

– Vi ønsker å lage et sertfikat som på en sikker måte kan dokumentere hvem du er, om du har fått vaksine, nylig hatt negativ test eller hatt corona. Det kan vi bruke til å åpne opp samfunnet mer og tidligere, sier statsministeren.

Hun forklarer at regjeringen foreløpig ikke har en fullstendig liste over hva de vil bruke det til, men sier det vil kunne brukes både for å gjøre unntak fra smittevernregler i eget land og i forbindelse med reiser til andre land. Bruken vil også kunne endres i de ulike gjenåpningsfasene.

– Det som handler om reising må vi se i sammenheng med arbeid i EU med felles europeisk rammeverk. Når vi åpner grensene igjen, må vi ha et system vi kan stole på, der folk ikke kan jukse og legge frem falsk dokumentasjon.

Juni

EU tror et slikt sertifikat vil kunne være klar i juni, men Solberg sier at dersom Norge har et sertifikat på plass før EU, og andre land de stoler på har det samme, vil det kunne åpnes for reising til og fra EU før en fellesordning er på plass.

Etter planen skal det være ferdig tidlig i juni opplyser statsministeren om det norske sertifikatet.

– Her i Norge ser vi i første omgang for oss at det kan brukes til offentlige arrangementer, cruise og andre typer pakketurer. Og til å øke antallet som kan delta på arrangementer utover sommeren, ifølge Solberg.

Hun advarer likevel mot at det både tekniske og juridiske problemer kan oppstå før man konkluderer rundt endelig bruk av et slikt sertifikat.

– Denne planen er ikke endelig. Det kan komme endringer.

Rent teknisk vil også vaksinesertifikatet utvikle seg. Allerede nå skal man kunne se sin egen status for vaksine og testresultat på helsenorge.no. I begynnelsen av juni skal de kunne verifisere din identitet og status ved bruk av en QR-kode.

Mot slutten av juni er håpet å få dette samkjørt med EU-sertfikatet.

– Den fullverdige versjonen kommer da, og den vil vise tre ulike typer info: Vaksinasjonsstatus, et negativt testresultat og immunitet etter eventuelt gjennomgått covid. Det er regjeringen som beslutter hva vi skal bruke det til i de ulike fasene, og hvilke lettelser som eventuelt t vil gjelde for disse gruppene, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Ytterligere lettelser

Statsministeren forteller på pressekonferansen også om planer for ytterligere lettelser for folk som er beskyttet mot viruset, enten gjennom vaksine, eller fordi de har vært smittet av coronaviruset i løpet av de siste seks månedene.

– Vi innfører nå en definisjon på de som kan kalles «beskyttet». Det er de som er fullvaksinerte, som har fått én dose og det har gått tre til 15 uker etter de fikk dosen og at de har oppholdt seg i Norge de siste 10 dagene. Samt personer som har hatt covid-19 de siste seks månedene, sier Solberg.

Hun forklarer at det første som skjer er at beskyttede personer ikke blir frarådet å reise innenlands, besteforeldre kan besøke barnebarn innenlands uten at det regnes som en unødvendig reise, og de skal de ikke telles med i maksimalgrense for hvor mange du kan ha på besøk.

– I dag er det nasjonalt råd om 5 på besøk. Det nye er at beskyttede personer teller ikke som en av disse fem. Med andre ord kan du for eksempel ha fem uvaksinerte og 2 vaksinert på besøk samtidig.

Gradvis flere tilstede på arrangementer

Under regjeringens pressekonferanse presenterer kulturminister Abid Raja en trinnvis plan for gjenåpning av utendørs arrangementer, som du kan se detaljene rundt her.

– Regjeringen vil få på plass en ordning med coronasertifikat ved inngangen for raskere å kunne åpne for større arrangementer. Men vi må utrede mer hvordan dette er praktisk og juridisk, sier kulturministeren.

Det er også planlagt å ta ibruk hurtigtester for folk på vei inn på arrangementer. Raja sier videre at planene for sommeren vil ta utgangspunkt i regjeringens gjenåpningsplan - altså at man åpner gradvis opp for å ha flere tilstede på arrangementer:

– Det er stor usikkerhet knyttet til denne planen, for vi har en pandemi det er usikkerheter knyttet ut. Jo lengre frem i tid vi ser, jo større usikkerhet. Vi skal bruke erfaringer fra første trinn når vi skal videre til neste. Det kan komme justeringer i hvor mange som kan samles på de ulike trinnene, og hvor store kohortene kan være, sier kulturministeren, som også sier at han er klar over at mange arrangører vil gå inn i sommeren med stor grad av usikkerhet.

Tirsdag fortalte FHI til NRK at de ønsket å gjennomføre testkonserter med opp til 5000 tilskuere i løpet av sommeren.

Hva som vil gjelde for innendørs arrangementer vil regjeringen komme tilbake til senere.

Publisert: