Norsk politikk

Regjeringen snur om grønt havsenter

Regjeringen fikk tidligere i vår beinhard kritikk fra sine egne for å ha utsatt havforskningssenteret Ocean Space Center i Trondheim. Nå snur de, selv om kostnadene igjen øker.

SNUR: Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran sier det likevel blir oppstart av Ocean Space Senter i høst.
 • Bjørn Haugan
 • Jostein Matre
Publisert:

Det ble heftig internt bråk i Ap etter utsettelsen ble kjent:

Dagen etter at Støre-regjeringen annonserte sin økte satsing på havvind, kom nyheten i revidert statsbudsjett om at regjeringen vil utsette byggingen av senteret Ocean Space Center i Trondheim.

Senteret skal etter planen skal bli et av verdens mest avanserte anlegg for forskning og undervisning på hav.

– De må bare snu. Så enkelt er det, sa Aps fylkesordfører Tore O. Sandvik i Trøndelag til VG.

Og det bekrefter fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) nå at de gjør.

– Vi har gått gjennom dette prosjektet igjen. Vi ser at vi gjennom stram styring av prosjektet, likevel kan gå videre uten å utsette, dersom disse pengene legges inn.

– Kostnadskontroll

Han fremholder at Statsbygg i samråd med NTNU og SINTEF har fått i oppdrag å identifisere kutt og forenklinger for prosjektene.

– Hvorfor snur dere?

– I den økonomiske situasjonen vi er i, var det helt rett å ta en fot i bakken. Det koker i norsk økonomi og vi ønsket å gå gjennom alle kostnadskrevende prosjekter fordi vi er nødt til å ta ned den offentlige pengebruken.

Han sier de også gjør det for å sikre rom for satsingene i Hurdalsplattformen «som er så viktige for vanlige folk».

– Når det gjelder dette prosjektet har vi iverksatt tiltak for å sikre kostnadskontroll, som bidrar til at det ikke utsettes. Hvis Stortinget ønsker det, vil jeg legge til rette for at de to aktuelle kontraktene blir realisert.

Plantegninger av hvordan nye Ocean Space Center etter planen skal se ut.

– Press?

– Det kan se ut som det er kraftig politisk press som har utløst at dere snur?

– Dette er et viktig prosjekt for Norge som nasjon og vi har hele veien sagt at dette er et viktig prosjekt for regjeringen. Men vi mener fortsatt at det var viktig å ta en fot i bakken. Gjennomgangen har vist at vi kan få til en styring av prosjektet, som gjør at vi ikke risikerer å bruke mer penger enn nødvendig.

I revidert nasjonalbudsjett foreslo regjeringen å redusere årets bevilgning med 405 millioner kroner. I tillegg ble oppstart utsatt til 2025.

For å få til oppstart informerer han Stortinget om at det trengs rundt 230 millioner kroner inkludert de 95 millionene som allerede ligger i forslaget til revidert budsjett.

Byggestart var planlagt i år og i budsjettet fra forrige regjering ble det foreslått at det samlet skulle sette av 6,9 milliarder kroner til prosjektet.

Nå bekrefter Skjæran at det sprekker.

– Vi har mottatt nye kostnadsanalyser fra Statsbygg. De tilsier nå en økt kostnadsanslag for byggeprosjektet på 837 millioner kroner, sammenlignet med Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjettproposisjon for 2022.

Konstituert leder i Akademikerne, Lise Lyngsnes Randeberg, sier det er gledelig at regjeringen lytter og snur:

– Ocean Space Centre skal bidra til den grønne omstillingen og sikre Norges posisjon som ledende havnasjon. OSC er enormt viktig for forskningen, innovasjonen og landets konkurranseevne i lang tid fremover.

Lettet og glad

Tidligere nevnte fylkesordfører Tore O. Sandvik jubler i dag over at regjeringen har snudd:

– Jeg er veldig lettet, og så er jeg glad for at det nok en gang viser seg at dersom man forholder seg til fakta, legger kunnskap på bordet og argumentere saklig, så er det mulig å få gjennomslag til slutt.

– Hva tenker du om at de først gikk inn for det motsatte av det de sier i dag?

– Gitt den kunnskapen jeg som har tett kontakt med miljøet har, skulle jeg ønske at den avgjørelsen aldri kom på bordet. Men samtidig er jeg glad for at regjeringen har fokus på å passe på pengebruken, og bruker tid på å gå gjennom store, dyre prosjekter, sier Sandvik.

FYLKESORDFØRER: Tore O. Sandvik i Trøndelag.

– Svært viktig

Ocean Space Centre skal bli et nytt marinteknisk forskningssenter i Trondheim.

– Det vil bli svært viktig for verdiskapningen i havnæringene fremover og et viktig bidrag til grønn omstilling, fremholder de i sin beskrivelse av prosjektet.

– Skjæran: Hva vil dette senteret gjøre som eksempelvis Equinor ikke vil kunne gjøre?

– Dette er en fantastisk satsing som gjør at Norge kan ligge helt i front på alle de nye havnæringene, ved å videreutvikle de teknologiene vi allerede har.

Reagerer

SV reagerer på regjeringens snuoperasjon.

– Vi er svært forundret over at regjeringen foretar en snuoperasjon uten at det er avklart med SV i forhandlingene om budsjettet som pågår nå, skriver nestelder Torgeir Knag Fylkesnes i en e-post til VG.

– Vi er også overrasket over at de foreslår å finansiere Ocean Space ved å øke ramma for revidert budsjett, som i praksis nå betyr økte oljepenger. Så langt har de nektet å åpne for å redde norsk bistand gjennom oljepengebruk, som i motsetning til dette ikke har noen betydning for inflasjon, fortsetter han.

Administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO er derimot strålende fornøyd med avgjørelsen.

– Det er svært gledelig at regjeringen har tatt inn over seg ny informasjon, lyttet til NHO og LO, forskningsmiljøene og mange andre som har lagt vekt på hvor viktig det er å få dette senteret realisert.

Almlid mener senteret er en forutsetning for havvindssatsningen og bedrifter langs hele Norges kyst, som skal bidra til å få realisert det han omtaler som fremtidens næringsliv.

– Nå håper vi at vi kan holde stø kurs i dette prosjektet fremover, fordi det trenger både næringslivet og klimaet.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Norsk politikk
 2. Ocean Space Centre
 3. Statsbygg
 4. Bjørnar Skjæran

Flere artikler

 1. Ocean Space Center utsettes: – Fikk kaffen i vrangstrupen

 2. Havvindsatsing uten grunnfeste

 3. Hardkjør mot Vestre i Stortinget

 4. Enighet om revidert nasjonalbudsjett: Mer til bistand og sosialhjelp – ikke billigere drivstoff

 5. NAF om revidert nasjonalbudsjett: – Svikter bilistene