Tidenes høyeste krafteksport i 2021

Krafteksporten økte med 30 prosent i 2021, sammenlignet med gjennomsnittet fra det siste fem årene.

Publisert:

Norge eksporterte 25,8 TWh kraft i 2021, mens det ble importert 8,2 TWh. Det ga et eksportoverskudd på om lag 17,6 TWh, viser nye tall fra SSB.

– Det ble satt ny toppnotering for eksporten i 2021. Nivået er 30 prosent høyere enn gjennomsnittet for de siste fem årene, sier seniorrådgiver Magne Holstad.

Sammenlignet med 2020, som var forrige toppnotering, gikk eksporten opp 3,4 prosent.

– Det høye nivået på eksporten henger sammen med at det i fjor var høy kraftproduksjon, relativt høye priser i Europa og at flere utenlandskabler ble satt i drift, sier Magne Holstad.

I slutten av mars 2021 ble utenlandskabelen Nordlink, som binder Norge og Tyskland, satt i drift. Kabelforbindelsen mellom Norge og England, North Sea Link, startet med testoverføinger i juni 2021, og ble satt i prøvedrift fra 1. oktober.

Norge eksporterte mest kraft til Danmark med 8,1 TWh, etterfulgt av Sverge og Tyskland med henholdsvis 7,8 og 4,4 TWh.

Så langt i 2022 har mest kraft blitt eksportert til Sverige med 3 TWh, England med 2,28 TWh, og Tyskland på 2,25 TWh. For import er det Sverige som topper listen med 3 TWh, deretter Danmark og Tyskland med henholdsvis 1,7 og 0,9 TWh.

Rekordhøy kraftproduksjon

Eksporten av kraft øker samtidig som kraftproduksjonen stiger. Produksjonen økte med 1,9 prosent fra 2020 til 2021.

– Den rekordhøye produksjonen henger sammen med stor etterspørsel etter kraft og relativt høye spotpriser på strøm, sier seniorrådgiver Magne Holstad.

Vannkraft utgjorde 91,5 prosent av den totale kraftproduksjonen på 157,1 TWh i 2021, mens varme- og vindkraft utgjorde henholdsvis 1 og 7,5 prosent.

Vindkraftproduksjonen var 11,8 TWh i 2021. Det er 19 prosent mer sammenlignet med forrige toppnotering i 2020.

Les også

Statkraft kan produsere 50 prosent mer i 2030: – Må øke våre ambisjoner for å henge med

Les også

Norge utenfor historisk havvindssatsning: – Vi blir sett på som en lillebror

Publisert:
Gå til e24.no