Norske nøkkeltall

Norges Bank venter høyere prisvekst

Høye priser skaper hodebry for mange sentralbanker. Norges Bank tror på langt høyere prisvekst nå enn for tre måneder siden.

Høy prisvekst bidrar til å sende rentene i været. Hotell- og restaurantprisene var noe av det som steg mest i mai, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert: Publisert:

Økende priser var en viktig årsak til at sentralbanksjef Ida Wolden Bache og resten av rentekomiteen i Norges Bank torsdag økte styringsrenten med hele 0,5 prosent, det største rentehoppet på 20 år.

«Inflasjonen er klart over målet på to prosent», skriver Norges Bank.

Bankens mål er en prisvekst på to prosent over tid, men nå ser Norges Bank for seg mye høyere prisvekst enn det, med en kjerneinflasjon på 3,2 prosent i år og 3,3 prosent neste år.

Kjerneinflasjonen (KPI-JAE) viser den underliggende prisveksten i økonomien, og er justert for endringer i energipriser og avgifter – som ofte kan variere mye.

Det er dette tallet rentekomiteen i banken studerer når den skal sette renten.

Ser man derimot på prisveksten slik vanlige folk opplever den, så venter banken 4,6 prosent prisvekst i år og 3,6 prosent neste år, målt ved konsumprisindeksen.

Det viser bankens ferske pengepolitiske rapport, hvor Norges Bank jevnlig oppdaterer sine syn på den økonomiske utviklingen.

«I Norge er prisveksten særlig høy på overnatting og restauranttjenester», skriver Norges Bank.

Les også

Norges Bank varsler ny renteheving i august

Målet er to prosent

Sentralbanken setter renten ut fra et mål om at prisveksten skal holde seg på rundt to prosent. Blir prisveksten mye høyere enn det, er bankens ryggmargsrefleks å heve renten for å dempe aktiviteten i økonomien.

– Utsikter til mer varig høy prisvekst tilsier en raskere renteoppgang enn tidligere anslått, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

– En raskere renteoppgang nå vil redusere risikoen for at inflasjonen holder seg høy og for at det blir behov for en kraftigere innstramming i pengepolitikken lenger frem, sier hun.

Norges Bank påpeker at flere sentralbanker har hevet rentene for å dempe prisveksten, og at mange i likhet med Norges Bank signaliserer raskere renteoppgang fremover.

Høyere priser og økte renter rammer husholdningenes kjøpekraft. Da vil de handle mindre, og Norges Bank venter lavere vekst både nasjonalt og internasjonalt.

Banken venter vekst i Fastlands-Norge på 3,5 prosent i år, som er en nedjustering på 0,6 prosentpoeng fra bankens anslag fra mars. Også veksten hos en rekke av handelspartnerne er nedjustert (se faktaboks).

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

– Bredt basert

Prisene i Norge har steget mer enn ventet i det siste, også målt ved kjerneinflasjonen som ser bort fra endringer i bensin- og strømpriser.

«Oppgangen ser ut til å være bredt basert. Prisene både på varene vi importerer og på norskproduserte varer og tjenester har steget mer enn anslått», skriver Norges Bank.

«Lønnsveksten er på vei opp, og produsentprisene på varene vi importerer har økt mer enn ventet. Sammen med svekkelsen av kronen vil det bidra til å løfte prisveksten fremover», legger banken til.

Prisveksten har vært høyere i mange andre land enn i Norge. Norges Bank peker på at prisveksten blant annet dempes av statens strømstøtte til husholdningene, som er beregnet å koste rundt 22 milliarder kroner i år.

Les også

Norges Bank hever renten med 0,5 prosentpoeng

Vil ikke nå målet

Kjerneinflasjonen vil trolig bli liggende godt over målet på to prosent som Norges Bank styrer etter i flere år fremover, ifølge de ferske analysene.

– Hvis du ser på utgangen av 2025, som er utgangen av vår prognoseperiode, ligger våre prognoser for inflasjonen noe over målet på to prosent, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache på en pressekonferanse torsdag.

– Hvis man ser på det, kunne det isolert sett tilsi en enda høyere rentebane. Men når vi ikke ser for oss å stramme til mer, er det blant annet fordi det er stor usikkerhet om virkningene av høyere renter, sier Bache.

Hun peker på at høye renter i seg selv kan bidra til ustabilitet i økonomien.

– Tar vi for hardt i kan vi risikere å utløse et økonomisk tilbakeslag. Det er noe av grunnen til at vi responderer noe mer varsomt enn dersom det ikke var en slik usikkerhet, sier hun.

Les også

Sjeføkonom om dobbel renteheving: – Dette var kraftig kost

Les også

Kronen svinger etter renteheving

Les også

Økonom etter rentehevingen: – Dette vil svi

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Norske nøkkeltall
 2. Rente
 3. Norges Bank
 4. Inflasjon
 5. Ida Wolden Bache

Flere artikler

 1. Norges Bank varsler ny renteheving i juni

 2. Norges Bank hever renten med 0,5 prosentpoeng

 3. Kjøpefesten er over: – Håper folk har tatt høyde for renteoppgang

 4. Nordea ser økte priser og høyere renter: – Boligfesten er over

 5. Derfor skal renten opp