Olsen spår myk boliglanding

Sentralbanksjefen tror at boligprisfallet flater ut til sommeren. Årsaken er blant annet bedre vekst i norsk økonomi.

VENTER BOLIGFALL: Sentralbanksjef Øystein Olsen forventer at boligprisene samlet sett faller med 1,6 prosent neste år. Men omslaget kommer til sommeren, blant annet på grunn av bedre vekst i økonomien.
Publisert: Publisert:

Norges Bank tror Norges vekst vil ta seg opp og bidra til en myk landing i boligmarkedet.

Det mener banken til tross for at den nå legger til grunn et dypere fall i boligprisene neste år enn tidligere.

Banken spår at boligprisene faller 1,6 prosent i 2018, sammenlignet med et fall på 0,4 prosent som sentralbanken spådde i september.

Men boligprisene flater trolig ut og snur oppover i løpet av sommeren neste år, ifølge Norges Bank. I 2019 skal boligprisene opp 2,9 prosent, tror banken.

– Vi tror mest på en myk landing, sier Olsen til E24.

– Man kan være bekymret for at ting kan gå verre, men vi sier at det er bedre at omslaget kom da det gjorde enn at boligprisene fortsatt å vokse kraftig. Da ville nedturen kunne bli mer bekymringsfull enn det vi nå ser, sier han.

Torsdag holdt han renten uendret på rekordlave 0,5 prosent, hvor den har ligget siden mars 2016. Samtidig spådde han at renten trolig kan bli hevet allerede neste år, som er mye tidligere enn han ventet for noen måneder siden.

Les mer: Sjeføkonom finner ingen større renteoptimister enn Norges Bank

Olsen tror han kan sette opp renten tidligere enn ventet på grunn av bedre utsikter for veksten i norsk økonomi og i utlandet, og høyere oljeinvesteringer enn ventet i de kommende årene.

Les også

Sjeføkonom finner ingen større renteoptimister enn Norges Bank

Bremser fallet

Høyere boligpriser og økt gjeld har gjort husholdningene mer sårbare de siste årene, mener sentralbanken.

Siden i vår har boligprisene falt, men dette fallet vil trolig flate ut i midten av 2018, tror banken.

«Oppgangen i norsk økonomi kan tilsi at et eventuelt videre fall i boligprisene blir begrenset», skriver Norges Bank i sin fjerde og siste pengepolitiske rapport for året.

Banken venter at fastlandsøkonomien vokser med 2,3 prosent neste år, mot 1,9 prosent i år. Det vil bidra til lavere arbeidsledighet og gradvis høyere lønnsvekst, tror banken.

Når det gjelder boliginvesteringene venter banken at disse vil ligge flatt i 2018 og falle med tre prosent i 2019, etter en vekst på ni prosent i 2016 og 9,7 prosent i 2017.

PÅVIRKER RENTEN: Mens en svak krone drar rentebanen høyere, bidrar risikoen for finansiell ustabilitet, for eksempel et kraftig fall boligmarkedet, til å holde Norges Banks styringsrente i ro frem til slutten av neste år.

Frykter fortsatt fall

Veksten i boligmarkedet de siste årene har stimulert til økonomisk aktivitet, og bidratt til å redusere arbeidsledigheten, mener sentralbanksjefen.

– Boligmarkedet er en betydelig del av norsk økonomi, sier Olsen.

Derfor har han også sett på hva som skjer om det går dårlig.

Les også

Olsen holder renten i ro

– I lys av det omslaget vi har sett er vi nok særlig opptatt av den nedsiden som er der. Vi presenterer en egen analyse av hva som kan skje, gjennom vårt analyseapparat, i norsk økonomi dersom boligprisene skulle falle vesentlig kraftigere enn nå, sier han.

Men Norges Bank har også et skrekkscenario. Det viser et fall som er 10 til 15 prosent større enn det banken legger til grunn som hovedscenario.

Da vil renteoppgangen bli ytterligere utsatt, tror banken.

Det er særlig kombinasjonen av høy boligbygging og lav befolkningsvekst som gir risiko for et svakere boligmarked. Dette vil kunne føre til at husholdningene strammer inn konsumet kraftig, noe som igjen påvirker veksten i økonomien.

VERRE SCENARIO: Norges Bank legger til grunn (oransje søyler) at boligprisene faller i 2018 og stiger i 2019, mens boliginvesteringene ligger flatt i 2018 og faller tre prosent i 2019. Bankens krisescenario legger derimot opp til at boligpriser og boliginvesteringer faller med 10-15 prosent mer gjennom perioden 2018-2020 enn i hovedscenarioet.

– Usikkerhet

– Er risikoen større eller mindre for korreksjon i boligmarkedet nå enn i september?

– Vi søker alltid å komme med forventningsrettede anslag. I den forstand er det ikke stor forskjell. Det er litt svakere utvikling på boliginvesteringene nå enn i september, sier Olsen.

– Vi er ydmyke for at her er det også en usikkerhet på nedsiden. I lys av det kraftige omslaget nedover er vi opptatt av å se på virkningene, på hva som skal skje dersom det skulle komme et mye sterkere boligprisfall enn det vi nå ser, legger han til.

Publisert:
Gå til e24.no