TERRA-SKANDALEN: TERRA-SKANDALEN: Droppet advarsel om risiko i norsk oversettelse

Da Terra oversatte brosjyren om skandaleprosjektet fra engelsk til norsk, droppet de all informasjon om risiko.

Klikk bilde for større versjon
  • Pål Ertzaas
  • Torkild Solli Haukaas
  • Mats Rønning
Publisert:

Dermed fikk de som leste den norske utgaven ingen skriftlig informasjon om at penger kunne gå tapt.

På et krisemøte i går fikk kommunene beskjed om at de taper 300 millioner kroner hvis de nekter å stille opp med nye 70 millioner kroner i garantibeløp.

VG har sammenlignet de to utgavene av informasjonen som ble gitt om de amerikanske obligasjonene. Forsiden, tabellene og informasjonen er i stor grad helt lik. Men det er en svært betydelig forskjell: I den norske utgaven av prospektet er all informasjon om risiko systematisk fjernet.

- Direkte skurker

På en egen side - allerede før innholdsfortegnelsen - i den amerikanske utgaven står det krystallklart at prosjektet har stor risiko. Denne siden er utelatt i den norske utgaven.

Bakerst i det engelskspråklige prospektet er det også flere sider om risikoen, blant annet står det at investoren må "være forberedt på å tape hele eller betydelige deler av investeringen".

Også disse sidene er utelatt i den norske oversettelsen Terra sendte en av kommunene - og som VG har fått tilgang til.

Førsteamanuensis Steen Koekebakker ved Universitetet i Agder er sjokkert over at Terra ikke tar med noe om risiko eller den høye belåningen i den norske oversettelsen av prospektet.

- Enten er Terra direkte skurker, eller så har de ikke skjønt hvilket produkt de selger. Hvis det siste er tilfelle, burde de ikke ta på seg rollen som rådgivere, sier Koekebakker.

Han er ekspert på finansielle instrumenter, og har lenge advart mot denne type lånefinansierte spareprodukter.

- Det essensielle er utelatt, nemlig den høye belåningen som er hovedårsaken til at dette går galt. Terra har tatt med solsiden, men valgt ikke å presentere muligheten for regn, sier Koekebakker.

Han mener kommunene rett og slett ikke kan stole på selgere som dem Terra har sendt ut:

- De har ikke et incentiv til å rådgi, bare til å selge, sier Koekebakker.

Beklager ikke

VG er kjent med at kommunene vil bruke utelatelsen av risikoen i oversettelsen overfor Terra.

Ordfører i Narvik kommune, Karen Margrethe Kuvaas (Ap), mener de ikke fikk opplyst om risikoen da de investerte:

- Vi fikk ingen skriftlig informasjon om risikoen da kommunene gikk inn for denne pakken. Da vi - etter at avtalen var inngått - fikk prospektet på engelsk, reagerte jeg og syntes dette virket skremmende, sier Kuvaas til VG.

I flere kommuner trodde både administrasjonen og politikerne at den amerikanske utgaven var den samme som den norske - og at det derfor ikke var noen grunn til å lese det samme en gang til, men på et nytt språk.

VG er kjent med at man internt i Terra er svært urolige for at den norske oversettelsen uten risikovurdering nå har kommet ut.

Men direktør Svein Erik Nordang vil ikke beklage fraværet av risiko i den norske versjonen. Til tross for de mange likhetene mener han at de to prospektene ikke er direkte sammenlignbare:

- Den norske presentasjonen presenterer sammensetningen av de to produktene, CDOene kommunene eide fra før og de nye kommunefondene. Risikoen står det om i den amerikanske presentasjonen om kommunefondene, sier Nordang.

Tre alternativer

- Hvorfor er tilnærmet alt annet enn risiko og belåning oversatt fra den engelske til den norske versjonen?

- Jeg har ikke satt meg ned og sammenlignet de to dokumentene. Det kan jeg godt gjøre, men ikke i kveld, sa Nordang til VG i går kveld.

I går var ordførerne i de fire nordlandskommunene i krisemøte med Terra. Terra tar på seg forpliktelsen på 70 millioner kroner i to uker. Samtidig fikk kommunene presentert tre hovedalternativer. Etter det VG kjenner til, er de tre alternativene disse:

1) Stille 70 millioner kroner i nye garantier.

2) Trekke seg ut av kontraktene. Det medfører et tap på rundt 300 millioner med gårsdagens kurser.

3) En kombinasjon der deler av tapet tas nå, mens man stiller garanti for deler av beløpet.

På en pressekonferanse etter møtet fortalte ordførerne at de fortsatt føler seg lurt av Terra.

VG er kjent med at ordførerne ikke er innstilte på å godta alternativene Terra kom med. De mener Terras troverdighet er så svekket at sparebank-selskapet vil måtte ta på seg større økonomisk ansvar.

Når ordførere landet rundt begynner å stille spørsmål ved om de kan stole på Terra, tror de rammede kommunene at Terra vil se behovet for å gjenopprette sin egen tillit ved å ta på seg økonomiske forpliktelser.

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Terra tapte ankesaken mot Citigroup

  2. Advarer mot eget fond

  3. - Kommune ville øke avkastningen

  4. Terra gir etter

  5. Terra-kommuner gambler videre