Norsk økonomi vokser svakere enn ventet

Det er mindre fart i norsk økonomi enn ventet. Veksten i tredje kvartal var på 0,2 prosent.

BYGGER FORTSATT: Bygge- og anleggsnæringen har vist god vekst gjennom 2016, mens andre næringer sliter med lav vekst. Her bygges det ved det nye Nasjonalmuseet tidligere i år.

Foto: Gorm Kallestad NTB scanpix
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:,

Verdiskapningen på det norske fastlandet, målt ved brutto nasjonalprodukt (bnp) økte med 0,2 prosent i tredje kvartal, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Analytikere hadde forventet at BNP-veksten i tredje kvartal ville være 0,3 prosent, mens Norges Bank hadde ventet vekst på 0,4 prosent.

Les også

Norsk fastlandsøkonomi sterkere enn ventet

Til tross for svakere vekst enn i forrige kvartal, og tall som viser svakere industriproduksjon i tredje kvartal enn for ett år siden: norsk økonomi ser fortsatt ut til å være på bedringens vei sammenlignet med fjoråret.

Så langt i år har nemlig økonomien fortsatt å vokse, etter omtrent null kvartalsvis vekst i siste halvdel av fjoråret.

Det kan tale for at Norges Bank fortsetter å holde renten uendret ved neste rentemøte, blant annet for å unngå å forsterke veksten i gjeld og boligpriser.

Investeringene øker

Det finnes lyspunkter i tallene, selv om de kan være midlertidige:

Bruttoinvesteringene i fast kapital, altså anskaffelser av alt fra bygg og anlegg til maskiner og boliger, økte med 2,6 prosent i tredje kvartal, etter stort sett å ha falt de siste to årene, ifølge Statistisk Sentralbyrå.

Petroleumsinvesteringene falt med bare 0,6 prosent fra kvartalet før, og viser dermed tegn til å flate ut etter et betydelig fall de siste årene. DNB Markets hadde ventet et fall i petroleumsinvesteringene på 1,5 prosent.

– Det er veldig mye tilfeldigheter i disse tallene fra kvartal til kvartal. Men oljeinvesteringene faller mindre, og det venter vi også fremover, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets til E24.

– Svakt positivt

I fastlandsøkonomien økte investeringene med 3,4 prosent i tredje kvartal, blant annet på grunn av fortsatt høye boliginvesteringer og markert høyere investeringer i kraftforsyning.

– Det vi kan si helt sikkert er at boliginvesteringene går til himmels, men det er vanskelig å si at det har vært noen omstilling i fastlandsøkonomien ellers. For investeringene i fastlandsøkonomien er bildet svakt positivt, sier Bruce.

Det offentlige bidro også betydelig, med en økning i sine investeringer på 7,5 prosent i tredje kvartal, men dette var i stor grad på grunn av leveransen av to nye kampfly fra Lockheed Martin.

I industrien fortsetter investeringene nedover fra forrige kvartal, med et fall på 1,3 prosent i tredje kvartal.

– Svakt oppsving

Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB sier til E24 at tallene tyder på at oppturen i norsk økonomi vil bli svakere enn hva både Norges Bank, SSB og Finanstilsynet har lagt til grunn.

– Samlet sett ser vi at disse tallene underbygger at nedgangen i økonomien har stanset, men oppsvinget er svakt, og svakere enn det Norges Bank har lagt til grunn. Sånn sett er dette et forhold som havner i vektskålen for rentekutt, sier Aamdal.

Han tror imidlertid at sentralbanken legger såpass mye vekt på utviklingen i boligmarkedet, låneetterspørselen og arbeidsmarkedet at et rentekutt likevel vil utebli på neste rentemøte i desember.

Anslagene for veksten i fastlandsøkonomien svinger mye fra kvartal til kvartal, og blir ofte revidert opp eller ned i ettertid. Det må derfor tydelige og varige endringer til for at Norges Bank skal endre sine renteutsikter.

Bygger mye

Det er fortsatt vekst innen bygg og anlegg, fra et allerede høyt nivå, og det var god vekst i fiskeoppdrett.

Nedgang i kraftproduksjonen dempet veksten i tredje kvartal, ifølge Statistisk Sentralbyrå.

I deler av oljerelatert industri er det fortsatt nedgang. Dette bidro til et fall i produktet i industri og bergverk på 1,4 prosent i kvartalet.

Det var også fall i tjenester tilknyttet oljevirksomhet, og lav vekst i de fleste tjenestenæringene.

Veksten i husholdningenes konsum var svak i tredje kvartal, som i kvartalet før. Boliginvesteringene økte derimot med tre prosent, etter en jevn stigning siden 2014.

– Ikke markert omslag

DNB Markets traff blink med sitt anslag på forhånd om en vekst på nettopp 0,2 prosent i tredje kvartal. Banken mener det er flere årsaker til at veksten faller noe tilbake fra andre kvartal.

– I forrige kvartal fikk vi en ganske sterk utvikling fra investeringer i tjenestesektorer, og nå har denne veksten gått litt tilbake, sier Aamdal.

Industrien har også hatt en svakere utvikling, og nedgangen i tjenester tilknyttet petroleumsutvinning fortsetter, sier seniorøkonomen.

– Sistnevnte hadde en overraskende sterk vekst i andre kvartal, men nå som veksten har gått tilbake ser det ut til at dette var ganske tilfeldig, sier Aamdal.

– Dette tyder ikke på noe markert omslag i økonomien.

Svak sysselsettingsvekst

Sysselsettingen steg med 1500 personer i kvartalet, eller 0,1 prosent, etter svak utvikling gjennom flere kvartaler.

Samtidig som Statistisk sentralbyrå (SSB) presenterer de nye BNP-tallene for tredje kvartal, holdes BNP for andre kvartal uendret på 0,4 prosent.

Veksten i første kvartal var på 0,3 prosent, etter nullvekst i andre halvdel av 2015.

Her kan du lese mer om

 1. Økonomi
 2. Norge
 3. Norges Bank
 4. Oljebransjen
 5. Arbeidsliv
 6. Arbeidsledighet
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

 1. Veksten fortsetter i norsk økonomi

 2. – Bildet av at økonomien henter seg inn igjen står seg godt

 3. Veksten i norsk økonomi bremser mer enn ventet

 4. Annonsørinnhold

 5. Norsk BNP falt etter oppgang måneden før

 6. Økonom: Dette vil bremse norsk økonomi