Ferske PMI-tall: Veksten i Norge fortsetter

Norsk PMI var uendret på 52,6 i oktober. Det er sjette måned på rad at indeksen indikerer vekst i økonomien.

AKTIVITET: Bildet er fra mai i år, fra anleggsplassen for det nye Nasjonalmyseet på Vestbanetomta.
  • Linn Johansen
  • Johan Nordstrøm
Publisert:

NIMAs innkjøpssjesindeks (PMI) måler norsk økonomi til 52,6 i oktober, noe som indikerer vekst i økonomien.

Det er sjette måned på rad at tallene viser økonomisk vekst, og tallene er uendret fra september.

Tall over 50 betyr økt aktivitet, mens under 50 betyr det motsatte. Desto høyere tallet er over 50, jo mer fart er det i økonomien.

– Dette indikerer at aktiviteten i industrien vil ta seg opp i fjerde kvartal. Det ser ut som om veksten holder seg oppe, sier sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank til E24.

Han bemerker samtidig at isolert sett fortsetter veksten i samme takt som i september.

Med en uendret PMI-indeks erfarer innkjøpslederne i norske industribedrifter at veksten fortsetter i samme tempo som foregående måned. Det mest positive med PMI-tallene for oktober er at ordreinngangen har hatt en sterkere økning enn i september . Den ligger nå på 56,4 og er mest påvirket av hjemmemarkedet, uttaler Svein-Egil Hoberg i NIMA i en pressemelding.

Bedring i sysselsettingen

NIMA utarbeider den månedlige innkjøpssjefsindeksen for norsk industri i samarbeid med Danske Bank.

Den består av fem deler: Ordreinngang, produksjon, sysselsetting, leveringstid og lager av innkjøpte varer. Her er tallene:

** Samlet PMI: 57,7, mot 52,6 i september

** Ordreinngang: 56,4, mot 54,8 i september

** Produksjon: 53,4, mot 56,2 i september

** Sysselsetting: 49,1, mot 47,5 i september

** Leverandørers leveringstid: 52,4, mot 52,6 i september

** Lager av innkjøpte varer: 47,0, mot 47,0 i september

Veksten i sysselsettingsindeksen tilskriver Hoberg ulike positive signaler om redusert ledighet. I oktober varslet NAV at ledighetstoppen er nådd.

– Innkjøpslederne i industrien opplever fortsatt nedgang i sysselsettingen, men en indeks på 49,1 viser at nedgangen har klart tegn til utflating, resonnerer Hoberg.

Fall i industriproduksjon

Etter skuffende tall i august, tok veksten i norske bedrifter tok seg opp igjen i september.

I forrige uke meldte Statistisk Sentralbyrå om et fall i samlet industripdoduksjon i andre kvartal. Indeksen på det totale produksjonsnivået ligger på 48,9. I fjerde kvartal ventes en svak vekst på 50,3.

Det er spesielt leverandører til olje- og gassektoren som melder om nedgang.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Norge

Flere artikler

  1. Oppgangen fortsetter i norsk industri

  2. Norsk PMI: Første økning i sysselsettingen på over to år

  3. Norsk PMI: Fortsatt sterk økning i industriaktiviteten

  4. Norsk PMI: Veksten tok seg opp igjen i oktober

  5. Temperaturmåler tyder på økt aktivitet i norsk industri