Jensen vil ikke la Oljefondet investere i unotert infrastruktur

Foreslår også nye regler for Oljefondets investeringer i unotert eiendom. (Saken er korrigert)

NY MELDING: Finansminister Siv Jensen legger tirsdag frem Stortingsmeldingen om forvaltningen av oljefondet.

Vidar Ruud NTB scanpix
Publisert:,

(Saken er korrigert siden førstegangs publisering. Departementet endrer rammen for investering i eiendom, men øker den ikke slik E24 først meldte)

Regjeringen foreslår tirsdag å endre reguleringen av eiendom i Oljefondet.

Den vil gå bort fra dagens bestemmelse om at inntil 5 prosent av Oljefondet skal investeres i en egen eiendomsportefølje.

Regjeringen skriver at det har vært et sentralt tema i Stortingsmeldingen om det skulle åpne for investeringer i både unotert eiendom og unotert infrastruktur.

I meldingen foreslås det:

** Det legges opp til at Oljefondet kan investere i unotert eiendom. En øvre ramme på 7 prosent av Oljefondet kan investeres i unotert eiendom.

Departementet understreker imidlertid at dette ikke åpner for økte investeringer i eiendom enn det dagens ramme på fem år prosent åpner for.

Fondet pålegges nemlig å ha en buffer i forhold til rammen på syv prosent for unngå å måtte selge ut eiendom i en situasjon hvor verdien av fondets aksjer og obligasjoner faller kraftigere enn eiendomsinvesteringene.

Departementet ønsker også å trekke unotert eiendom ut av referanseindeksen slik at investeringene i unotert eiendom skal sees i sammenheng med fondets øvrige aktive forvaltning.

** Det legges ikke opp til å åpne for investeringer i unotert infrastruktur i Oljefondet.

Departementet ønsker ikke å åpne for investeringer i usortert infrastruktur blant annet med at slike investeringer er utsatt for stor regulatorisk eller politisk risiko.

Les også

Oljefondet vil investere i vindmøller

– Risiko for omdømmet

– Konflikter med andre lands myndigheter om regulering av transport, energiforsyning og andre viktige fellesgoder vil generelt være krevende, og innebære risiko for fondets omdømme, heter leste Jensen opp fra departementets pressemelding.

Departementet mener dessuten at fondet bør høste mer erfaring fra investeringer i usortert eiendom, noe som også bidrar til at departementet ikke åpner for investeringer i unotert infrastruktur nå.

Arbeidsdeling

I meldingen understrekes dagens arbeidsfordeling mellom Finansdepartement og Norges Bank om forvaltningen av fondet.

– Med den nye reguleringen vil omfanget og innretningen av investeringene i unotert eiendom være bestemt av Norges Bank. Det gir en klar arbeidsdeling mellom Finansdepartementet og Norges Bank og sikrer en helhetlig styring av risikoen i fondet, sier finansminister Siv Jensen.

I forkant av meldingen har departementet innhentet analyser og råd fra en ekspertgruppe, og fra Norges Bank og Folketrygdfondet.

Les også

Varsler enorme svingninger for oljefondet

– Veksten er over

På pressekonferansen kommenterte finansministeren utsiktene for fondet.

– Vi må være forberedt på at den raske veksten i Oljefondet de siste årene ikke vil vedvare, sier Siv Jensen.

– Det er stor usikkerhet om avkastningen fremover. Sett under ett må vi være forberedt på lavere vekst i fondsverdien fremover, sier Jensen.

Her kan du lese mer om