Ledigheten øker så vidt

115.000 personer var arbeidsløse i november, ifølge SSB.

FLATT: Arbeidsledigheten er den samme som i august, ifølge SSB. Bildet er tatt på Aker BP-plattformen Valhall i Nordsjøen.
  • David Bach
  • Sophie Lorch-Falch
Publisert:

Justert for sesongvariasjoner utgjorde de arbeidsløse 4,1 prosent av arbeidsstyrken i november. Dermed er arbeidsledigheten den samme som i august.

Det viser Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra SSB for november. Tallene er et tremåneders glidende gjennomsnitt fra oktober til desember.

Antallet registrerte arbeidsløse og ordinære tiltaksdeltagere hos NAV har samtidig gått ned med 4000 personer fra august til november.

Færre yrkesaktive

Ledighetsnivået har minket fra toppen på 4,9 prosent sommeren 2016 til det laveste ledighetsnivået siden begynnelsen av 2015, året etter oljeprisen ble halvert og slo pusten ut av oljenæringen.

Arbeidsledigheten i Norge har ikke vært under 4,0 prosent siden desember 2014.

Les også

Ledigheten i Norge er uendret

Totalt er 69,4 prosent av befolkningen i arbeidsstyrken, noe som gir en nedgang i yrkesdeltakelsen. Yrkesaktiviteten måles i prosent av befolkningen i aldersgruppen 15-74 år. Her var tallet 69,8 prosent samme kvartal i fjor.

SSB skriver at nedgangen i andelen yrkesaktive er mindre markant enn tidligere.

Fallende siden 2016

Den største nedgangen i ledighet finner vi blant dem med videregående skole som høyeste utdanning, skriver SSB videre. Fra november 2016 til november 2017 er det en nedgang på 20 prosent i den registrerte ledigheten i denne gruppen.

Siden sommeren 2016 har arbeidsledigheten ligget i en fallende trend.

I SSBs prognoser for norsk økonomi fra september, skrev byrået at «en stor del av nedgangen skyldes at personer har trukket seg ut av arbeidsmarkedet, som følge av både konjunkturelle forhold og en aldrende befolkning

Les også

Ledigheten i Norge er uendret

Les også

Ledigheten faller for 13. måned på rad

Les også

USA skapte 228.000 nye jobber i november

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Statistisk sentralbyrå
  2. Arbeidsledighet

Flere artikler

  1. Ledigheten i Norge er uendret

  2. 500 færre ledige i februar

  3. Ledigheten på stedet hvil

  4. Arbeidsledigheten falt i november

  5. SSB: Arbeidsledigheten steg til 3,8 prosent i juli