Arbeidsledigheten falt videre i mai

106.000 personer, eller 3,8 prosent av arbeidsstyrken, var uten jobb i mai.

FÆRRE LEDIGE: Arbeidsledigheten i Norge falt 0,1 prosent fra februar til mai.
Publisert:

Arbeidsledigheten i Norge falt med 1000 personer, eller 0,1 prosentpoeng, fra februar til mai.

Det betyr at 3,8 prosent av arbeidsstyrken nå står uten jobb, ifølge en fersk arbeidskraftundersøkelse (AKU) fra Statistisk sentralbyrå.

Juster for sesongvariasjoner var 106.000 personer arbeidsledige i mai. Tallet er et tremåneders glidende gjennomsnitt fra april til juni, og nedgangen på 0,1 prosent er dermed fra forrige tremånedersperiode som ikke overlapper.

Tremånederssnittet i april var på 3,7 prosent, og dermed er det en marginal oppgang på månedsbasis.

– Ledigheten i mai gikk litt opp slik vi forventet. Den nedadgående trenden, som har vart siden begynnelsen av 2016, er likevel ventet å fortsette i tråd med andre positive nøkkelindikatorer for arbeidsmarkedet, skriver Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets i en kommentar til tallene.

Sammenlignet med samme periode i fjor har ledigheten falt 0,6 prosentpoenget fra 4,4 prosent.

Les også

USA og EU trapper ned handelskrigen

Flere sysselsatte

– Tallene endrer ikke synet vårt på at arbeidsmarkedet bedrer seg, og vi tror heller ikke det vil ha noen påvirkning på Norges Bank, som fokuserer mer på registrert ledighet (Nav) som kommer neste uke, sier Strøm Fjære.


I løpet av det siste året har 44.000 flere personer blitt sysselsatt i Norge. Dette tilsvarer en økning fra 66,7 til 67,4 prosent.


Fra februar til mai er antall sysselsatte opp med 9000 personer, mens 7000 flere kom i jobb fra april til mai.
– Tallene varierer mye fra måned til måned, men trenden er oppadgående, skriver Strøm Fjære.

Les også

SAS-problemer fører til kanselleringer resten av sommeren

Venter ikke videre fall


Nå tror SSB at mesteparten av fallet i ledigheten trolig er unnagjort.


Spådommen er at ledigheten skal ned i 3,7 prosent og bli liggende der frem til 2021.

Dette kom frem under SSBs presentasjon av konjunkturtendensene i Norge og utlandet tidlig i juni. Da ventet SSB at ledigheten ville lande på et årsgjennomsnitt på 3,9 prosent i 2018.

– I et historisk perspektiv må dette anses å være nært et normalt ledighetsnivå, skrev SSB i juni.

Høyere enn Nav-tall, men lik trend


AKU-ledigheten kommer som regel inn på et høyere tall enn ledighetstallene fra Nav.


Dette er fordi Nav har visse kriterier som må oppfylles for på at du skal kunne være registrert som arbeidsledig hos dem. Du må søke arbeid ved Nav, vært uten arbeid de siste to ukene og være tilgjengelig for å begynne å jobbe igjen.


For mai måned kom ledigheten fra Nav inn på 2,2 prosent.

Publisert: