SSB: Arbeidsledigheten stabil i oktober på 4,0 prosent

Ferske SSB-tall viser at arbeidsledigheten lå stabilt på 4,0 prosent i oktober. Totalt var 114.000 arbeidsledige, mens 13.000 flere kom i jobb.

Illustrasjonsbilde.
Publisert:

Arbeidsledigheten er uendret i oktober (gjennomsnittet av tremånedersperioden september-november målt mot forrige periode (juni-august).

Det viser den ferske Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU-tallene) fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Tallene er sesongjustert.

DNB Markets skrev i forkant av tallslippet at både deres egen og konsensusforventningen var at ledigheten ville ende uendret på 4,0 prosent.

Ved forrige offentliggjøring av AKU-tallene påpekte SSB at endringene i arbeidsledigheten siden september 2017 har vært innenfor feilmarginen, og at ledigheten har vært stabil på mellom 3,8 og 4,0 prosent.

Meglerhuset Swedbanks makroteam påpeker at det stabile ledighetstallet «forkler en fortsatt vekst i sysselsettingen». De peker også på at sysselsettingstallene i Norge er volatile og at utviklingen måned til måned derfor kan være vanskelig å bedømme.

– I det større bildet er arbeidsmarkedet i Norge i tydelig bedring, noe som indikeres av NAV-tall, nasjonal statistikk og bedriftsundersøkelser, skriver Swedbank i en kommentar til ledighetstallene.

– Basert på utviklingen i arbeidsmarkedet ser vi ingen grunn til at Norges Bank skal fravike fra strategien sin om å øke renten igjen i mars, fortsetter de.

Flere sysselsatte

AKU-tallene for oktober viser for øvrig at det ble 13.000 flere sysselsatte i perioden sammenlignet med forrige tremånedersperiode, justert for sesongvariasjoner.

Det tilsvarer en økning i sysselsettingsgraden på 0,2 prosentpoeng.

– Dette er isolert sett innenfor feilmarginen i AKU, men i tråd med en stigende trend. I løpet av det siste året har tallet på sysselsette økte med 55 000 personer, skriver SSB.

Selv om flere har kommet i jobb er arbeidsledigheten altså stabil, noe SSB mener kan forklares med at flere mennesker har kommet inn i arbeidsstyrken.

Les også

Solid vekst i fastlands-økonomien

Les også

Undersøkelse: Nedkjøling i Oslos arbeidsmarked

Les også

SSB venter høyere rente, sterkere krone og oljevekst i norsk økonomi

Publisert: