Nedgang i arbeidsledigheten i februar

Arbeidsledigheten i Norge sank til 4,6 prosent i februar, viser Arbeidskraftundersøkelsen fra Statistisk sentralbyrå (AKU). Samtidig var det 17.000 flere arbeidsledige i første kvartal i år enn i fjor.

NEDGANG I LEDIGHETEN: Det var på forhånd ventet at arbeidsledigheten i februar skulle holde seg uendret på 4,8 prosent, men nye tall fra SSBs Arbeidskraftundersøkelse viser at den sank til 4,6 prosent av arbeidsstyrken.

Foto: Lise Åserud NTB scanpix
  • Ingvild Sagmoen
  • Astrid Dalen
Publisert:

Det var 130.000 arbeidsledige i februar 2016, viser sesongjusterte tall fra SSB. Dette er omtrent på samme nivå som i november 2015.

Tallene for februar viser dermed en nedgang fra januar, hvor det var 134.000 arbeidsledige, ifølge Arbeidskraftundersøkelsen (AKU).

Sjeføkonom i Nordea, Kjetil Olsen

Nordea

Det var på forhånd ventet uendret ledighet på 4,8 prosent.

– Vi synes dette var litt merkelig. Tallene reflekterer at flere oppgir at de ønsker å komme ut i jobb, og det er litt merkelig i en økonomi som går dårligere, sier sjeføkonom i Nordea, Kjetil Olsen, og legger til:

– Vi er også litt undrende til om AKU-tallene gir et reelt bilde av situasjonen, da disse har vært volatile. Når NAV-tallene kommer i morgen, får man sett tallene i sammenheng, og det vil gi et bedre bilde.

Forventer fortsatt økende ledighet

Handelsbankens analytikere hadde forventet uendret ledighet når SSB torsdag skulle presentere sine AKU-tall, men det ble altså en liten nedgang.

– Sysselsetting ligger helt uendret, og det er det viktige. Det er likevel en stigende tendens i arbeidsstyrken, dermed forventer vi en fortsatt økende ledighet, sier sjeføkonom i Handelsbanken, Kari Due-Andresen.

Selv om AKU-tallene er mer volatile enn NAV-tallene, mener Due-Andresen at disse tallene nå trolig gir et bedre bilde av realiteten.

SJEFØKONOM: Kari Due-Andresen i Handelsbanken Capital Markets

Foto: John Thomas Aarø

– Dersom man ser på tendensen i antall oppsigelser som har vært de siste ukene, følger AKU-tallene de faktiske forholdene bedre enn tallene på registrert ledighet fra NAV, slår sjeføkonomen fast.

Også sjeføkonom Stein Bruun i SEB forventer at ledigheten fortsatt skal oppover.

– Tallene for februar var lavere enn ventet, men den underliggende trenden i ledigheten er oppover, selv om den kanskje ikke er så sterkt stigende som man fikk inntrykk av tidligere, sier Bruun til E24.

– Den økende arbeidsledigheten skyldes at arbeidsstyrken har steget mer enn sysselsettingen, legger han til.

Ledighetshopp i januar

For januar viste AKU-tallene et ledighetshopp til 4,8 prosent. Det var høyere enn ventet av analytikerne og Norges Bank, som på forhånd hadde ventet uendret ledighet på 4,5 prosent.

Med ledighetshoppet i januar nådde vi det høyeste nivået vi har sett på nesten 20 år. Vi må tilbake til august 1996, med unntak av juli 2005 (da var ledigheten på 4,9 prosent), for å finne like høy sesongjustert ledighet som nivået vi er på nå.

Bakteppet for ledighetstallene er en norsk økonomi som er rammet av den såkalte oljebremsen – lavere oljepriser og lavere investeringsvilje på den norske sokkelen. Dette sammenfaller med økning i ledigheten, som har steget fra nederst på tretallet i første halvår 2014.

AKU-ledigheten har steget mer enn den registrerte ledigheten. Mens SSB sitt siste anslag på arbeidsledigheten altså er på 4,6 prosent av arbeidsstyrken, viser den siste statistikken fra Nav en arbeidsledighet på 3,3 prosent.

Fredag kommer imidlertid Navs ledighetstall for april.

Økning i ledigheten blant menn

Torsdag kom også SSBs Arbeidskraftundersøkelse for første kvartal 2016. Den viser at arbeidsledigheten økte med 17.000 arbeidsledige fra første kvartal i fjor til første kvartal i år.

Hele denne økningen kom blant menn. Ledighetsraten blant menn økte fra 4,5 prosent i 2015 til 5,7 prosent i år. For kvinner var ledighetsraten rundt 4,0 prosent begge år, skriver SSB.

De økte problemene på arbeidsmarkedet for menn henger sammen med oljebremsen, viser AKU-tallene. Det var en nedgang på 9000 sysselsatte i olje-og gassutvinning fra første kvartal 2015 til første kvartal 2016, mens det i industrien ble 12.000 færre sysselsatte. I disse næringene, som er de mest berørte av en lavere oljepris, er rundt 80 prosent av de sysselsatte menn, skriver SSB.

Kvartalstallene er imidlertid ikke sesongjustert (se faktaboks).

På grunn av bevegelige helligdager og ferieavvikling varierer utførte ukeverk gjennom året. Også antall sysselsatte og arbeidsledige, særlig for unge, viser noe variasjon gjennom året, blant annet på grunn av ferievikarer og sommerjobbing eller forsøk på å skaffe seg sommerjobb, skriver SSB på sine sider.

Dette gjør at en direkte sammenligning fra en måned til den neste er vanskelig. For å justere for disse forholdene sesongjusteres AKU, slik at man kan analysere den underliggende aktivitetsutviklingen som sier noe om konjunkturforløpet fra måned til måned, skriver SSB.

Les også

70 mister jobben i Teekay

Les også

4.400 nye varsler om mulige oppsigelser og permitteringer

Les også

– Vi har bare sett første kapittel av oljebremsen

Publisert:

Her kan du lese mer om

  1. Arbeidsledighet
  2. Oljebransjen

Flere artikler

  1. Ledighetshopp i Norge

  2. SSB: Arbeidsledigheten faller videre til 4,1 prosent

  3. Både ledigheten og sysselsettingen faller: – Et svakhetstegn

  4. Flere kommer i jobb, men ledighetsfallet flater ut

  5. Ledigheten i Norge er uendret