Ektefeller kan tape 6.000 kroner på fjerning av skatteklasse 2

Regjeringen ønsker å fjerne dagens ordning med skatteklasse 2. Fjerning av skatteklassen vil medføre at fra neste år vil ektefeller som i dag har skatteklasse 2 få en skatteøkning.

SLUTTEN FOR SKATTEKLASSE 2? Regjeringen vil fjerne skattefordel for ektefeller der den ene forsørger den andre. På bildet er finansminister Siv Jensen (Frp) på vei fra Finansdepartementet til Stortinget for å legge frem regjeringens forslag til statsbudsjettet 2018.
Publisert:

Regjeringen fjerner skatteklasse 2, det fremkommer i statsbudsjettet som ble lagt frem klokken 10.00. Skatteklasse 2 gis i dag til ektepar der den ene forsørger den andre.

Fjerning av skatteklasse 2 vil bety at skattetrykket skjerpes for ektefeller der en av partene enten ikke jobber i det hele tatt eller har lav inntekt.

I dag kan ektepar der den ene har lav inntekt, spare bortimot 6.000 kroner ved å lignes i skatteklasse 2, ifølge Skattebetalerforeningen.

Tjente den ene av ektefellene lite i 2016, kan det lønne seg å bli lignet i skatteklasse 2 for inntektsåret 2017.

Bakgrunnen for dette er at ektefellen med lav inntekt kan miste det såkalte personfradraget på 53.150 kroner for inntektsåret 2017.

LES OGSÅ: Siv Jensen foreslår tre milliarder kroner i nye skattelettelser

Hvis én ektefelle har lav inntekt, kan begge i stedet lignes felles i klasse 2. Da regnes det som om den ene forsørger den andre, og det er skattemessig gunstig i dag.

Dette kan for eksempel gjelde mor eller far som tar ut ekstra permisjon uten lønn for å være sammen med barn. Eller i ekteskap der den ene ektefellen bare jobber innimellom.

Ektefeller som lignes sammen i skatteklasse 2 får i år et personfradrag på 78.300. I forslaget til statsbudsjett for 2018 står det at personfradraget i skatteklasse 2 foreslås avviklet.

Få siste nytt om statsbudsjettet rett til din mobil!

Last ned minE24 i App Store eller Google Play for mobil og nettbrett.

Alle kan få personfradrag

Personfradraget er et standardfradrag som alle får. Du skal derfor ikke selv føre opp dette i selvangivelsen.

De 53.150 kronene som personfradraget er satt til for 2017, går til fradrag i den alminnelige inntekten.

Alminnelig inntekt er din lønnsinntekt pluss eventuelle skattepliktige kapitalinntekter (renter, utleieinntekter, salgsgevinster og lignende), minus dine fradrag (renteutgifter, reiseutgifter, foreldrefradrag osv.).

Slik sjekker du skatteklasse

Hvilken skatteklasse du er oppført i, finner du på selvangivelsens første side.

I utgangspunktet velger skattemyndighetene automatisk den måten som gir lavest samlet skatt for ektefeller.

Men når en av ektefellene har alminnelig inntekt som er lavere enn personfradraget på 53.500 kroner, lønner det seg å følge med ekstra nøye, og sjekke at den automatisk valgte klassefastsettelsen gir dere lavest mulig samlet skatt.

Dersom automatikken ikke kan gi dere den mest lønnsomme skatteklassen, må dere selv kreve å bli lignet i skatteklasse 2.

For at det skal være lønnsomt å be om skatteklasse 2 bør følgende vilkår være oppfylt:

Ektefellens ubenyttede personfradrag multiplisert med 24 prosent, må utgjøre mer enn eventuelt økt trinnskatt for den andre ektefellen ved å skatte i skatteklasse 2.

Få nyhetene først! Last ned Min E24 i App Store eller Google Play for mobil og nettbrett.

Publisert: