Høyre og Frp vil fjerne hjemfallsretten

Høyre og Fremskrittspartiet åpner for å fjerne hjemfallsretten som sikrer et fremtidig statlig eierskap til norske vannkraftressurser som i dag er på private hender.

VURDERER PRIVATSERING: «Private og kommunale eiere av vannkraftressurser bør likebehandles med staten som eier. Hjemfallsreglene må derfor endres», kan en lese i Høyres førsteutkast til partiprogrammet for neste stortingsperiode. – I praksis innebærer dette å oppheve hjemfallsretten, sier Høyre-topp.

Cornelius Poppe
  • NTB
Publisert:

– Vi mener det må være mulig for industrielle eiere og kommuner å eie vannkraftproduksjon i Norge uten at dette skal tilfalle staten på et seinere tidspunkt. I praksis innebærer dette å oppheve hjemfallsretten, sier Høyres Nikolai Astrup til Klassekampen.

Holdningen kommer fram i førsteutkastet til partiprogram for neste stortingsperiode, men Astrup understreker at det er ulike synspunkter innad i Høyre og at saken først vil bli avgjort på landsmøtet i mai.

Forkjøpsrett

Stridsspørsmålet gjelder først og fremst eierskapet til norsk vannkraft som i dag – midlertidig, gjennom konsesjonsavtaler – er på industriens hender.

LES OGSÅ: Bygger vindmøller for 5,2 milliarder hos «søta bror»

De rødgrønne partiene sikret i 2008 at rettighetene ved avtalenes utløp fortsatt skal tilfalle staten. Det skjedde etter at EFTA-domstolen slo fast at de norske hjemfallsreglene var i strid med EØS-avtalen.

Høyre og Frp stemte imot regjeringspartienes opplegg, og ønsker i stedet en løsning der private aktører kan eie kraftverkene uten at den hjemfaller til staten. Til gjengjeld skal staten ha forkjøpsrett dersom kraftverkene skal selges videre.

– Vi blir beskyldt for å selge arvesølvet. Det vil vi ikke. Men regjeringen tar fra industrien en konkurransefordel. Det mener vi er en dårlig løsning, sier Ketil Solvik-Olsen, Frps nestleder i finanskomiteen på Stortinget.

Ikke støtte fra KrF

– Vi må ha nasjonal kontroll med kraftressursene. Det blir ikke noe salg av arvesølvet hvis KrF får innflytelse i en ny regjering. Vi kommer aldri til å godta fjerning av hjemfallsretten, sier energi- og miljøpolitisk talsmann Kjell Ingolf Ropstad i KrF.

Han sier dette er noe av det første Høyre og Frp må legge bort hvis de skal samarbeide med KrF.

– Det er avgjørende at det også i framtiden er et regelverk for hjemfall som sikrer nasjonal kontroll med vannkraftressursene. Konsekvensen av det Frp og Høyre foreslår, vil i praksis være et bidrag til et sterkt salgspress i kraftsektoren. Den betydelige kapital som trengs for oppkjøp vil først og fremst være å finne i store utenlandske foretak, sier Ropstad, som får svar på tiltale fra Frp.

LES OGSÅ: Norges største vindmøllepark

– Vi har ikke noe mål om å privatisere eller selge ut vannkraften. Forskjellen på vår og andres politikk er muligheten for at norsk industri får eie vannkraft. Dermed blir det ikke noe «utsalg» av vannkraft, men tvert imot en langt bedre industripolitikk, sier Solvik-Olsen til NTB.

– Dramatisk

Senterpartiets energipolitiske talsperson Erling Sande berømmer Høyre og Fremskrittspartiet for å bringe klarhet i et spørsmål han mener partiene lenge har svart unnvikende på.

– Det er bra at Høyre og Frp nå er åpne om at de ønsker privatisering og utsalg av norske vannkraftressurser. Denne saken markerer de tydeligste forskjellene i norsk energipolitikk, sier Sande til NTB.

Han mener eierskapet til norsk vannkraft står på spill ved valget til neste år.

– Hvis Høyre og Fremskrittspartiet får makta kan vi stå ved et tidsskille. Å selge eierskapet til vannkraften er irreversibelt og vil medføre mindre kontroll, mindre inntekter og mindre til velferd, sier han.

Også Statkraft risikerer å bli solgt ut dersom høyresiden får makten. Både Høyre og Frp har selskapet på listen over hvilke statlige selskaper de ønsker at staten skal selge seg helt eller delvis ut av.

LES OGSÅ:

Publisert:

Flere artikler

  1. Høyre og Frp vil fjerne hjemfallsretten

  2. Frykter Høyre skal vingeklippe Statkraft

  3. Borgerlig enighet om ikke å selge ut kraften

  4. – Det handler om å gjøre «arvesølvet» til «klimagullet»

  5. Hydro unngår at staten tar over kraftverk: – En veldig god løsning