Innleid månelanding i Gassnova

Et ferskt prosjekt knyttet til Jens Stoltenbergs prestisjetunge månelandingsprosjekt – fullskala CO2-renseanlegg – styres av innleide Ole Rønning og en rekke andre innleide selskaper.

PROSJEKTLEDER: Gassnovas innleide viseadministrerende direktør Ole Rønning leder regjeringens nye prosjekt innen CO2-håndtering.
Publisert: Publisert:

Gassnova er selskapet staten har opprettet for å drive frem utvikllingen av CO2-teknologi i Norge.

For knappe 14 dager siden kunne VG og E24 avdekke at en betydelig del av Gassnovas virksomhet skjer gjennom innleie av eksterne konsulenter, og at selv viseadm. direktør Ole Rønning bare er leid inn som konsulent.

Det har han vært i over tre år.

VG og E24 kunne også avdekke at Rønning hadde eiendeler i selskapet Portside AS, som har hatt flere oppdrag for Gassnova.

Les også: Ga millionoppdrag til direktørens selskap

Rønning var dessuten innleid via selskapet Project Invest, som har hatt en rekke jobber for Gassnova.

Les også: Hevet millionlønn som «direktør-konsulent»

Og med Rønning i førersetet, er de to selskapene fortsatt aktive i Gassnova.

Regjeringen har bevilget i 57 millioner kroner til «Utredningen av CO2-rensing utover prosjektet på Mongstad» i årets statsbudsjett. Neste års statsbudsjett er det foreslått at studien skal får ytterligere 42 millioner kroner.

Prosjektet dreier seg om å forsøke å sikre alternative teknologier og muligheter for fullskala CO2-rensing, i tillegg til Mongstad-prosjektet.

VG og E24 har gått inn i prosjektet og funnet at det utføres med betydelig bruk av innleide konsulenter.

Totalt jobber åtte personer med studien som skal utrede CO2-rensing i Norge, parallelt med testsentret for CO2-rensing og fullskalarensing på Mongstad.

Arbeidet med den alternative studien, som går under navnet NCCS, ledes av Ole Rønning, gjennom hans selskap Øko Invest.

E24 Bedrift: Sjekk tallene til Øko Invest

Rønning har siden 2009 vært innleid som direktør i Gassnova, og har siden 2011 vært viseadministrerende direktør i Gassnova, som er satt til å lede statens arbeid med CO2-rensing – eller det Jens Stoltenberg har kalt «Norges månelanding».

Med seg i den interne prosjektgruppen har Rønning en person fra Project Invest og en person fra Portside, i 20 prosents stilling.

Utover dette er også to andre personer i Gassnovas interne arbeidsgruppe innleide konsulenter.

Sjekk tallene til: Project Invest og Portside

Av i alt åtte personer i prosjektgruppen, er fem innleid fra andre selskaper enn Gassnova.

I tillegg har Gassnova også leid inn kompetanse fra flere andre underleverandører.

I alt er 12 ulike konsulentselskaper benyttet til prosjektet så langt, deriblant Det norske Veritas og Scandpower.

Project Invest er selskapet som opprinnelig leide ut Ole Rønning til rollen som direktør i Gassnova, mens Portside er selskapet hvor Ole Rønning inntil høsten 2010 satt i styret og hadde en eierpost.

Rønning avviklet etter hvert sine formelle bindinger til de to selskapene.

Både Ole Rønning og Project Invests involvering i NCCS-studien er basert på rammeavtalene de har med Gassnova, opplyser kommunikasjonsdirektør Tove Dahl Mustad i Gassnova.

Project Invest benytter Portside som en underleverandør i prosjektet.

Finanspolitisk talsmann Kjetil Solvik-Olsen i Fremskrittspartiet ser med undring på den store bruken av konsulenter i Gassnova.

– Det er betenkelig at Gassnova baserer seg så mye på bruk av innleide konsulenter. Det harmonerer ikke med intensjonene til hverken regjeringen eller Stortinget, sier Solvik-Olsen.

– Gassnova skal bygge fagkompetanse. Det gjør man ikke ved å leie inn konsulenter. Hvis det var tanken kunne jo alt vært satt ut på anbud, sier Frp-representanten.

Se Gassnovas svar til Solvik-Olsens kommentarer i boksen med tittel «- Får ikke signere alene».

Les også:

Publisert: