Jensen vil utrede investeringer i infrastruktur

Finansdepartementet vil gi Strategirådet i oppdrag å utrede om Statens pensjonsfond utland skal investere i infrastruktur.

VIL UTREDE: Finansminister Siv Jensen har gitt Strategirådet oppdraget.

Terje Bringedal
Publisert:



I dag investerer oljefondet i aksjer, rentepapirer og eiendom. I 2010 ble det åpnet for at fondet kunne investeres i eiendom innenfor en ramme på inntil 5 prosent.

Det skal både utredes om den øvre grensen for eiendomsinvesteringer skal endres og om det skal åpnes for at fondet skal investere i unotert infrastruktur.

– Ved å utvikle investeringsstrategien for fondet videre slik at vi sprer investeringene best mulig, bidrar vi til fortsatt god og langsiktig forvaltning av fondet, sier finansminister Siv Jensen (Frp) i en pressemelding.

Norges Bank gjør nå store eiendomsinvesteringer i Europa og USA. Banken legger opp til å investere 1 prosent av fondet i eiendom hvert av de neste to årene.

Departementet vil innhente råd fra både Norges Bank og Strategirådet. Finansdepartementet vil komme tilbake med sammensetning og mandat til Strategirådet. Temaet vil bli omtalt i Stortingsmeldingen om fondet våren 2015. Det tas sikte på at anbefalingene fra utredningen kan behandles i meldingen våren 2016.

Dersom det åpnes opp for investeringer i unotert infrastruktur på mer generelt grunnlag vil også investeringer i unotert infrastruktur for fornybar energi og framvoksende markeder bli tilgjengelige for Norges Bank.

Les også:

Kilder til VG: Vil kutte rentefradragetSkatteadvokat Ernst Ravnaas svarer om Scheel-rapportenFrp utfordrer Ap med Hagen på topp