Rører ikke renten

Norges Banks rentedom er klar.

SITTER PÅ GJERDET: Norges Bank og visesentralbanksjef Jan Qvigstad gjorde som forventet. Styringsrenten holdes uendret på 1,5 prosent.
  • Even Landre
  • Stine Grihamar
Publisert:

Norges Bank holder styringsrenten uendret på 1,5 prosent.

Det er klart etter onsdagens rentemøte.

– Utviklingen i norsk økonomi har samlet sett vært om lag som ventet. Derfor holdes styringsrenten uendret, sier visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad.

Norges Banks argumenter for å holde renten uendret er enkle og soleklare: Styringsrenten er lav fordi prisveksten er lav og fordi rentene ute er svært lave.
Samtidig viser sentralbanken til at kronen har svekket seg, at det er god vekst i norsk økonomi, arbeidsledigheten er lav og husholdningenes gjeld fortsetter å stige fra et høyt nivå.

– I mars anslo vi at styringsrenten ville holde seg om lag på dagens nivå det nærmeste året før den gradvis økes mot et mer normalt nivå. Vi har ikke grunnlag for å endre dette bildet nå, sier visesentralbanksjefen.

- Dette var akkurat som ventet, sier sjeføkonom Steinar Juel i Nordea Markets til E24.

- De sier i sum at det ikke er noen grunn til å endre vurderingen fra rapporten de la frem i mars. Det betyr at det i utgangspunktet ikke vil bli noe renteendringer, men at det er større sannsynlighet for kutt en økning, sier Juel.

Sjeføkonomen tror Norges Bank vil vippe i retning av kutt dersom inflasjonen synker og norsk økonomi og europeisk økonomi blir ytterligere svekket.

- Men det må skje noe mer enn det vi har sett til nå for at det skal gå i retning av kutt, sier han.

Ingen vanskelig beslutning
Visesentralbanksjefen sier på en pressekonferanse onsdag at det ikke var et veldig vanskelig forslag å legge frem for hovedstyret.

- Vi diskuterte ikke andre alternativer, sier Qvigstad.

Kronen har styrket seg bredt i etterkant av rentebeslutningen.

Mot euro har kronen styrket seg omlag 7 øre, og en euro omsettes for 7,58 kroner.

- De trekker frem at lønnsoppgjøret, prisbildet i Norge og svakere vekst ute trekker i retning av en lavere rente. Men samtidig er de fortsatt bekymret for gjeldsveksten, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank1 Gruppen til E24.

- Siden kronekursen er svakere, fant de ingen akutt grunn til å senke renten nå.

Holvik tror Norges Bank vil fortsette å holde rentene lave.

- Det er større sjanse for rentekutt enn renteheving. Det viktigste vil være pengemengdeveksten og kredittveksten. Dersom dette fortsetter samtidig med en lavere boligvekst og fortsatt uro internasjonalt, kan vi få et nytt rentekutt, sier hun.

- Men hovedbildet er altså rentene vil holde seg lave lenge. I flere år.

Seniorøkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken, som også er med E24s nye renteråd, forteller at hun opprettholder synet om at neste rentekutt kommer i juni.

- Norges Bank gjør sjeldent noe som ikke backes opp av rapportene med mindre det skjer store endringer i norsk økonomi. Men oppsummert er bildet at det er flere ting som trekker mot kutt, sier hun.

Hun viser til at det kommer mer data frem mot neste rentemøte - to inflasjonstall , BNP for første kvartal, månedlige arbeidsmarkedstall, regionalt nettverk og det internasjonale bildet på vekst og renter.

- Da vil de ha mer skyts til å kutte renten videre, sier hun.

Som ventet
Beslutningen var ventet blant flertallet av økonomene. I følge Reuters ventet 15 av 18 analytikere uendret rente, mens 3 ventet kutt.

E24 lanserte tirsdag det nye Renterådet, som kom med sin anbefaling til hovedstyret i Norges Bank før dagens møte.

Flertallets anbefaling var klar: Norges Bank bør holde styringsrenten uendret

Renterådet består av økonomene Erica Blomgren, Olav Chen, Jan Andreassen, Kjetil Melkevik og Kari Due-Andresen.

I Renterådet kommer de fem jevnlig til å tre sammen for å spå, kommentere og rådgi Norges Bank beslutningen om renten.

Les mer om Renterådet her

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. To av ni tror på rentekutt

  2. Fullt sprik i renterådet

  3. Norges Bank holderrenten uendret

  4. Norges Bank holder renten uendret

  5. Renterådet: Dette bør du gjøre, Olsen