Norges Bank holder renten uendret på 1,5 prosent

Kronen har svekket seg mer enn sentralbanken ventet, men renten vil sannsynligvis fortsatt holdes på dagens nivå den nærmeste tiden.

Publisert:

Norges Bank holder renten uendret på 1,50 prosent, som økonomene ventet.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli værende på dagens nivå den nærmeste tiden, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding.

Sentralbanken sier videre at ny informasjon tyder på at renteutsiktene for den nærmeste tiden er lite endret siden møtet i september.

«Oppgangen i norsk økonomi fortsetter om lag som lagt til grunn i september. Den underliggende prisveksten har vært som anslått. Usikkerheten om utviklingen internasjonalt varer ved, og rentene ute er svært lave. Samtidig kan den svake kronen gi høyere prisvekst fremover», skriver Norges Bank.

Svakere krone enn banken ventet

Kronen har svekket seg mer enn Norges Bank ventet: «Kronen, målt ved den importveide kursindeksen (I-44) har svekket seg markert, og er svakere enn lagt til grunn i september».

Norges Bank tror vedvarende usikkerhet om utviklingen internasjonalt kan ha bidratt til å holde kronen svak.

Forrige uke svekket kronen seg til ny bunnrekord mot euro på 10,24. Alt annet likt kan en svakere krone øke sannsynligheten for renteheving, men økonomene understreker at den internasjonale utviklingen sannsynligvis blir mer avgjørende for rentene også her hjemme.

Den norske kronen styrket seg 2–3 øre mot euro til 10,14 etter at den svenske Riksbanken i morgentimene holdt renten uendret, men fortsatt signaliserte renteoppgang mot slutten av året.

Det er lite endring i kronekursen etter den norske rentebeslutningen.

Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken.

Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken ventet, som de fleste økonomer, at Norges Bank ville fortsette å signalisere at rentetoppen er nådd for nå.

– Det må større endringer til i vekstutsiktene her hjemme og i hvordan vi påvirkes av situasjonen ute, for de skal begynne å revurdere renteplanene sine, sier han.

– Vi er ikke der nå, så i overskuelig fremtid tror vi styringsrenten blir liggende på 1,5 prosent, tilføyer han.

Hov peker samtidig på at Norges Bank venter at den svake kronen kan resultere i høyere inflasjon fremover.

– Men det vil nok ikke være nok til å sette inflasjonsmålet i fare, sier han.

Selv om utviklingen i økonomien er lite endret fra september, trekker sentralbanken fram at BNP-veksten har vært litt svakere enn ventet i tredje kvartal og at veksten i husholdningenes gjeld har vært litt lavere enn anslått.

Statsbudsjettet er «litt strammere enn forutsatt», ifølge Norges Bank.

Det var lite spenning knyttet til dagens avgjørelse, etter at sentralbanksjefen på det forrige møtet i september sa at renten trolig ville bli liggende i ro den nærmeste tiden.

De fleste økonomer tror også at rentetoppen er nådd i denne omgang. Det er fortsatt god vekst i norsk økonomi, men svakere oljeinvesteringsvekst vil dempe aktiviteten fremover.

I tillegg er det betydelig usikkerhet rundt global vekst og renteutvikling, særlig med tanke på brexit og handelskrig.

Dagens møte er et såkalt mellomliggende møte, hvor sentralbanken hverken kommer med nye prognoser om norsk økonomi eller holder pressekonferanse.

Olsen om rentebeslutningen 24. oktober 2019 https://t.co/m7No5hnYuoStyringsrenten uendret på 1,50 prosent
Les også

Les også: Økonomer tror rentetoppen er nådd: – Norges Bank sitter stille i båten

Les på E24+

Les også: (+) Dette gjør sentralbankene når de ikke lenger kan kutte rentene

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om