Striden om kraftskatten

Tror ikke forslag om endret vannkraft-skatt vil bli gjennomført

Energi Norge mener kraftskatteutvalg bommer, og at forslag til ny beskatning fratar vannkraftverkene viktig lokal legitimitet. Arbeiderpartiet er imot forslaget.

NYTT SKATTEFORSLAG: Et ekspertutvalg foreslår å avvikle ordninger som gir kommunene direkte skatteinntekter fra vannkraft.

Halvard Alvik / Alvik, Halvard
 • Ingvild Sagmoen
Publisert:,

Mandag formiddag presenterte et ekspertutvalg forslag til store endringer i beskatningen av vannkraft.

Forslaget har skapt reaksjoner blant flere av landets ordførere. Også Energi Norge reagerer. Interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen mener ekspertutvalget ikke har svart på oppgaven.

– Jeg er overrasket over at man legger frem noe som er så lite politisk relevant, sier direktør for fornybar energi Eivind Heløe i organisasjonen.

– Er det noe de siste måneders vindkraftdebatt har lært oss er det at denne typen virksomheter trenger stor lokal legitimitet. Og med det som bakteppe og med angrepet på de konsesjonsbaserte ordningene, er jeg overrasket over at man faktisk legger frem dette. Men samtidig er jeg ikke spesielt overrasket over det med det mandatet som utvalget har fått.

Heløe sier han tror både mandatet og sammensetningen av utvalget, som han sier ikke består av noen fra næringen selv – med unntak av tidligere NVE-sjef Per Sanderud – har preget arbeidet veldig.

– Alle med praktisk innsikt i vannkraft vet at det er den statlige skatten som er problemet, ikke de lokale skattene. De lokale bidrar til lokal oppslutning, sier Heløe.

Les på E24+

Mathilde Nordby Jensen (26) leder aksjehandel for én milliard kroner hver dag i DNB

OVERRASKET: Direktør for fornybar energi Eivind Heløe i Energi Norge.

Øystein Andreas Bjerke

– Vil ikke fly

Fornybarnæringen er opptatt av å legge igjen verdier der kraften produseres, og forslaget fra utvalget vil svekke fleksibel, fornybar kraftproduksjon, mener Energi Norge. Heløe tror ikke ekspertutvalgets forslag vil bli gjennomført.

– Forslaget undergraver legitimiteten som denne virksomheten trenger lokalt. Det vil ikke fly, sier han.

Utvalget anbefaler å avvikle ordningene med konsesjonskraft og konsesjonsavgift. I tillegg mener utvalget at eiendomsskatten for vannkraftverk bør normaliseres. I dag går inntektene fra disse ordningene direkte til kommunene.

I stedet vil utvalget sluse vannkraftinntektene inn til staten. Så blir det opp til politikerne å bestemme hvordan pengene skal fordeles mellom kommune og stat. Den omdiskuterte grunnrenteskatten skal bestå, og økes fra 37 til 39 prosent.

Forslaget skal nå ut på høring.

Les også

Utvalg foreslår endringer i skatteregimet for vannkraft

Vil endre grunnrenteskatten

Flere ordførere sier de blir målløse av forslaget.

Heløe har stor forståelse for reaksjonen.

– Man trekker tilbake alt som er opparbeidet gjennom 100 år, og så skal det bli opp til sentrale myndigheter hvilke inntekter kommunene skal få. Da må man begynne helt på nytt igjen. Teoretisk sett kan man gjøre det, men det kommer ikke til å skje.

Energi Norge har tidligere sagt til E24 at de mener grunnrenteskatten er utformet på en måte som hindrer investeringer i økt produksjon. Det er en utfordring når vannkraftverk mange steder i landet har behov for oppgraderinger, mener interesseorganisasjonen.

Heløe understreker at de ikke er imot grunnrenteskatt for næringen, men at den må utformes slik at den blir en skatt på grunnrente, og rammer superprofitten.

– Vi mener ikke at det ikke er grunnlag for en grunnrenteskatt – tvert om. Det mener vi næringen tåler svært godt, men da må den ramme superprofitten og ikke slik som i dag hvor den rammer rund baut og gir enkelte kraftverk 100 prosent beskatning, sier han. 

Les også

Mener ekstraskatt gjør at vannkraft nedprioriteres

– Virker ikke å bidra i rett retning

Også kraftselskapet Eidsiva Energi, som er eid av Hedmark og Oppland fylkeskommuner, er usikker på om forslaget fra kraftskatteutvalget er riktig medisin.

– Vi har behov for et skattesystem som gir nødvendige insitamenter til å gjennomføre gode investeringer, både fra et samfunnsøkonomisk og et bedriftsøkonomiske perspektiv. Dette innebærer at bransjen trenger et skattesystem hvor grunnrentebeskatningen inntreffer for avkastning utover normalavkastning, sier direktør Stig Morten Løken i Eidsiva Vannkraft i en uttalelse til E24.

Direktør Stig Morten Løken i Eidsiva Vannkraft AS.

Eidsiva

– Utvalget foreslår en skjerpelse av grunnrentebeskatningen og har uavklart definisjon av grunnlaget for beregning av friinntektsrenten. I utgangspunktet virker dette ikke til å bidra i rett retning, men vi må gjøre en nærmere analyse før vi kan uttale oss mer konkret om saken, sier han.

Løken tror det er sannsynlig at de foreslåtte endringene på konsesjonskraft, konsesjonsavgift og naturressursskatt vil ha en inntektsvridende effekt mellom ulike interessegrupper.

– Vår finansielle målsetting er å gi våre eiere en god avkastning på sin investerte kapital. Samtidig er det vesentlig for oss at vertskommuner der vi har vår aktivitet, gis en tilfredsstillende kompensasjon for de belastninger utbygging av kraftverk medfører, sier Løken, og legger til at de ikke har analysert konsekvensene de foreslåtte endringene kan ha for ulike interessegrupper.

BEKYMRET: Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Rigmor Aasrud.

Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Ap bekymret

Arbeiderpartiet sier de er imot forslaget til utvalget slik det står nå.

– Vi er bekymret for at dette kommer til å gå utover kommunene sine inntekter, sier finanspolitisk talsperson Rigmor Aasrud i en kommentar til E24.

– For Arbeiderpartiet er det et helt avgjørende prinsipp at ved bruk av naturressurser skal en del av verdiskapingen ligge igjen lokalt. Det er uaktuelt å rive i stykker denne samfunnskontrakten vi har for utbygging av vannkraft. Vertskommunene skal ha sin andel av verdiskapingen, sier Aasrud.

Hun påpeker at Norge har et behov for å legge bedre til rette for oppgradering og utviding av eksisterende vannkraftverk, og mener det foreløpig ikke ser ut som at utvalget har svart godt nok på det.

– Vi skal gå nøye gjennom dette, for å opprettholde både samfunnskontrakten og kommunenes del av verdiskapingen, og sikre investeringer i fornybar energi, sier hun.

Her kan du lese mer om

 1. Striden om kraftskatten
 2. Energi Norge
 3. Fornybar energi
 4. Kraftproduksjon
 5. Vannkraft
 6. Rigmor Aasrud
mail
E24

Start dagen med

Morgengryn Logo

Hold deg oppdatert på de viktigste nyhetene, de siste nøkkeltallene, og dagens kalender. Tilbudet er gratis.

Flere artikler

 1. Nær 100 kommuner refser forslag om kraftskatt

 2. Utvalg foreslår endringer i skatteregimet for vannkraft

 3. Norske vindkraftkommuner kritisk til kraftutvalgets forslag

 4. Annonsørinnhold

 5. KrF vil la kommuner beholde kraftmilliarder

 6. Betalt innhold

  Ekspertutvalg vil droppe kommunal skatt fra vannkraft