Slutt på både tilleggsskatt og anmeldelse

Det er slutt på at ligningsmyndighetene både kan ilegge tilleggsskatt og gå til anmeldelse for det samme forholdet.

Publisert: Publisert:

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har trukket i tvil om dette er i overensstemmelse med menneskerettighetene. Regjeringen valgte derfor å foreslå en lovendring. Mandag kveld sluttet Odelstinget seg til forslaget.

Etter lovendringen må ligningsmyndighetene velge mellom å anmelde eller ilegge tilleggsskatt.

Lovendringen vil føre til at lønnsmottakere og pensjonister vil bli ilagt tilleggsskatt i færre tilfeller enn etter dagens regelverk. En årsak er at den forhåndsutfylte selvangivelsen benytter seg av utstrakt bruk av ligningsopplysninger fra tredjepart istedenfor fra skattyteren selv.

Til forsiden

Publisert: