17 SELSKAPER VRAKES: Oljefondet kaster ut tobakkselskaper

Må speile våre felles verdier, sier Sigbjørn Johnsen.

- RØYKING DREPER: Og nå investeres ikke nordmenns pensjonspenger i tobakk lenger.
  • E24
Publisert:

I alt 17 tobakkselskaper blir berørt av de nye retningslinjene, som baserer seg på anbefalinger fra Etikkrådet. Blant de selskapene som ikke lenger får Pensjonsfondet som investor er Phillip Morris, British American Tobacco og Swedish Match.

"Det er viktig at de etiske retningslinjene til enhver tid speiler det som kan anses som felles verdier hos eierne av fondet", sier finansminister Sigbjørn Johnsen i en pressemelding.

Hva synes du om beslutningen - diskutèr i spalten til høyre.

Vurdert lenge

Tobakk har lenge "levd i faresonen" hos Statens Pensjonsfond Utland - eller Pensjonsfondet om man vil. Helt siden de etiske retningslinjene ble tatt opp til vurdering i Graver-utvalget i 2002 har tobakk balansert på eggen av det akseptable i de styrende organer hos fondet.

"Det har skjedd en utvikling både internasjonalt og nasjonalt, gjennom ikrafttreden av WHOs tobakkskonvensjon og innstramningen av den norske røykeloven, etter at Graver-utvalget la fram sin innstilling. Vi har tatt innover oss denne utviklingen og anser – bl.a. i lys av høringsinnspill i forbindelse med evalueringen av de etiske retningslinjene – at tiden er moden for å utelukke tobakksproduksjon fra fondet", heter det i meldingen fra Finansdepartementet.

Allerede i Stortingsmelding 20 i 2008, som omhandlet forvaltningen av Pensjonsfondet, la regjeringen opp til at tobakksselskaper skulle utelukkes fra fondet. Stortinget ga også sin tilslutning til dette samme år.

Les flere saker hos E24.

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. - Dobbelmoral å kaste ut tobakksprodusenter

  2. Utvalg foreslår flere grep: Slik vil de skjerpe Oljefondets etikk

  3. Kaster ut selskaper fra pensjonsfondet

  4. Oljefondet tapte 10,6 milliarder på etikken

  5. Vil innføre nye etiske regler i Oljefondet