Mange flere kvinner enn menn jobber deltid

Tre ganger så mange kvinner som menn jobber deltid. Mange av dem ønsker seg heltidsjobb, viser en ny rapport.

MYE DELTID: Helsevesenet har mange kvinnelige deltidsansatte.
Publisert:

Ifølge rapporten fra Fafo jobber 41,5 prosent av kvinnelige lønnstakere jobber deltid, mens det samme gjelder for bare 12,9 prosent av mennene.

– Vi kan gå så langt som å bruke klassebegreper, for her er det i veldig stor grad kvinner med lavtlønte jobber og korte utdanninger som rammes. Det er en skam, for LO, for myndighetene og arbeidsgiverne der ute, sier nestleder i LO, Gerd Kristiansen, til Dagsavisen. Hun etterlyser lovfestet rett til heltid.

– Veldig mange av deltidsansatte som ønsker lengre arbeidstid, oppgir at de ikke har fått tilbud om heltid, sier forsker Kristine Nergaard i Fafo som har skrevet rapporten.

Rapporten viser at Norge er blant landene i Europa som har høyest andel deltidsjobbende blant de sysselsatte, trass i storstilt innsats for å få bukt med ufrivillig deltid.

Kvinner har gradvis økt sin arbeidstid i løpet av de siste ti årene. Likevel er det lite framgang på likestillingsfronten. Mange av kvinnene har såkalt lang deltid, det vil si mer enn halv stilling.

Det er mest kvinner i yrker som hjelpepleiere, butikkmedarbeidere og servitører som jobber deltid.

Les flere nyheter hos E24.

Publisert: