Kjønnsforskere om likestillingen i Norge: – Langt igjen før vi kan kalle oss et likestilt samfunn

Ny statistikk fra SSB viser at likestillingen i det norske samfunnet ikke er der den bør være. Det sier likestillingsombud og forskere til E24.

LIKESTILLING?: Det er fremdeles betydelige forskjeller mellom kvinner og menn i samfunnet.
Publisert:

8. mars markeres kvinnedagen over hele verden, der likhet mellom kjønnene og kvinners rettigheter står i sentrum.

Sammenlignet med andre land har Norge kommet langt i likestillingskampen, men har vi kommet langt nok?

PAROLE-VERKSTED: Skriv din Kvinnedag-parole her

Det spør likestillingsombud og tidligere arbeidsminister Hanne Bjurstrøm og forskerne Mari Teigen og Stine H. Bang Svendsen.

Ferske tall fremlagt av Statistisk sentralbyrå (SSB) viser nemlig flere tydelige forskjeller mellom menn og kvinner i arbeidslivet.

Les også

Reagerer på kjønnsskjevhet i landbruket

Mer deltid blant kvinner

Blant annet viser de at kvinner jobber dobbelt så mye deltid som menn. Yrker som i stor grad har flere kvinnelige ansatte har også langt mer deltid enn mer mannsdominerte yrker.

For eksempel arbeid på sykehjem, aldershjem, sykehus og i barnehager er kvinner ansatt i langt større grad enn menn.

Andel menn sysselsatt i offentlig sektor ligger på «bare» 29,6 prosent, mens kvinnene leder an med 63,4 prosent.

Ser man derimot på arbeid i privat sektor, har menn en andel på 63,4 prosent, og kvinnene en andel på 36,6 prosent.

Les også

Kvinner underrepresentert på inntektstoppen i Norge: Kun 1 av 7 er kvinner

LANGT IGJEN: Hanne Bjurstrøm mener det norske samfunnet må bli mer likestilt.

Dette kan også være med på å forklare forskjellene i brutto gjennomsnittsinntekt, der menn ligger 164.700 kroner over kvinnene.

– Langt igjen til et likestilt samfunn

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm mener Norge har mye på å gå på når det gjelder likestilling. Hun mener det er tydelig at kjønn i stor grad er avgjørende for hvilke posisjoner man får i arbeidslivet og i samfunnet generelt.

Les også

Telenor-saken: Kvinnelig favoritt vraket seks uker før avgjørelse

– Disse tallene er dessverre ikke overraskende. Nok en gang får vi bekreftet at det er langt igjen før vi kan kalle oss et likestilt samfunn. Disse tallene viser hvor stabil mangelen på likestilling er i Norge, sier Bjurstrøm til E24.

SSB leverer hvert år tall som skildrer utviklingen av kjønnslikestillingen i det norske samfunnet. Årets tall kom mandag.

Forsker ved Nettverk for kjønnsforskning, Stine H. Bang Svendsen, mener tallene viser at likestillingen i det norske samfunnet er på langt nær det det bør være. Hun mener økonomiske ulikheter mellom kjønnene gir ulikt personlig handlingsrom.

Les også

Derfor er det mannefall i arbeidslivet

- Det er all grunn til å være svært misfornøyd med at det er så stor grad av ulikestilling i det norske samfunnet.

Langt lavere bruttoinntekt

I lederstillinger er heller ikke kvinner overrepresentert. Til tross for at det er kvinnene som har størst andel høyt utdannede, har menn en andel ledere på 64,2 prosent. Det slår enkelt ut kvinnenes andel på 35,8 prosent.

Mari Teigen, forsker ved Institutt for samfunnsforskning, er heller ikke imponert over dagens status på likestilling i det norske samfunnet.

– Helt klart ikke godt nok i 2016, sier hun og legger til:

- Særlig synes jeg det er viktig at lønnsforskjeller ikke bare handler om timelønnsforskjeller, men også om bruttoinntekt som her. Kvinner får i gjennomsnitt rett og slett mindre inn på konto enn det menn gjør.

Karin Hamre, koordinator for likestillingsrelatert statistikk i SSB, ser at indikatorene som brukes til å samle statistikken spriker mindre og mindre for hvert år. Hun mener det ligger til rette for kjønnslikestilling i Norge, men at det går sakte fremover.

– Utviklingen går sakte, men i retning av mer kjønnslikestilling på de indikatorene vi måler.

Kvinnedagen er en av FNs årlige merkedager, og har blitt feiret i over 100 år. I tidligere år har viktige kampsaker blant annet vært retten til abort og stemmerett for kvinner.

Les også

– Vi står for forskjellige verdier

Les også

NHO vil ha kortere foreldrepermisjon

Les også

Mange kommuner har lav kvinneandel på listene

Publisert: