Oljefondet setter bonustak på 25 millioner dollar

Etter krass kritikk setter Oljefondet en øvre grense for bonuser til eksterne forvaltere.

SETTER GRENSE: NBIM-sjef Yngve Slyngstad setter tak på hvor store bonuser fondets eksterne forvaltere kan få.
Publisert:

- Det er helt borti staur og vegger, sa riksrevisor Jørgen Kosmo, da Oljefondets forvaltning fikk krass kritikk for at én forvalter hadde fått en bonus på over 500 millioner kroner i 2009.

Nå settes det en øvre grense for bonuser til eksterne forvaltere:

Fremover blir det dermed ikke lenger mulig å få bonuser på over 25 millioner dollar - som med dagens kurs utgjør i underkant av 150 millioner norske kroner.

Det skriver Statens pensjonsfond utland (SPU - også kalt Oljefondet) i et brev til Finansdepartementet i forbindelse med Statsbudsjettet for 2012 som ble lagt frem torsdag, som er referert av nyhetsbyrået Bloomberg.

Les brevet til Finansdepartementet her.

Tidligere har Norges Bank opplyst at nye avtaler med eksterne forvaltere har fått en øvre grense for bonus, men ikke hvor denne grensen lå. Det bekrefter Bunny Nooryani, kommunikasjonsrådgiver i NBIM, overfor E24.

- Med det taket vi har satt, bør vi ikke igjen se rekordhonoraret av den størrelsen som ble utbetalt i 2009, sier Nooryani til E24.

Hun understreker imidlertid at Norges Bank har jobbet en stund med å begrense sette grenser for utbetalingene.

- Vi innførte i 2009 tak på alle nye avtaler med eksterne forvaltere. Vi offentliggjorde ikke størrelsen på disse takene, men sa at endringen ville medføre at fremtidige honorarer i et enkelt år ikke ville komme opp i rekordnivåene vi så i 2009.

Ny bonusstruktur

SKJØT I VÆRET: I 2009 betalte NBIM over 1800 millioner kroner i honorarer til eksterne forvaltere. Siden den gang har utbetalingene falt betraktelig. - Vi skulle gjerne sett at disse honorarene var høyere, da dette henger sammen med størrelsen på avkastningen, sa NBIM-sjef Yngve Slyngstad til E24 om honorane til eksterne forvaltere etter presentasjonen av SPUs rapport fra første kvartal 2011.

Utformingen av bonusene er endret for å sikre at de eksterne forvalterne plasserer Oljefondets midler på en måte som gir best mulig avkastning på sikt, og ikke jakter kortsiktige gevinster med høy risiko.

- Vi har ikke bare innført tak, vi har også lagt om hele strukturen for honorarene. Dette innebærer at forvalterne vil opptjene og få utbetalt honorarene over flere år, slik at utbetalingene bli spredt utover, sier Nooryani.

Hvis honoraret overstiger 25 millioner dollar, vil forvalteren imidlertid kunne få utbetalt det overskytende neste år.

- Men det gjelder bare hvis de fortsetter å ha en høy meravkastning. Dette gjøres for å sikre at de er mer blir mer langsiktige i sin forvaltning, i likhet med fondet, sier Nooryani.

- Svært fornøyd

Den ikke navngitte eksterne forvalteren, som fikk utbetalt 530 millioner i bonus 2009, kunne ha fått utbetalt betydelig mer, rundt 900 millioner kroner, ifølge Riksrevisjonen.

Før den tid grep imidlertid NBIM inn og reforhandlet betingelsene med forvalteren.

- Vi er svært fornøyd med denne avtalen. Honoraret til denne forvalteren var høyt, fordi resultatene som ble levert var eksepsjonelt gode, sa kommunikasjonsrådgiver Øystein Sjølie til E24 i kjølvannet av Riksrevisjonens refs.

Les også: Ett forvaltningsfond fikk 500 mill. i honorar

Nytt investeringsmandat

Like fullt får forvalteren neppe en bonus av samme størrelsesorden igjen.

Fra og med slutten av 2009 har alle mandater som har blitt tildelt eksterne forvaltere blitt underlagt en ny struktur, skriver NBIM i en temaartikkel om den eksterne forvaltningen.

10. august i år endret hovedstyret i Norges Bank deretter formelt investeringsmandatet til eksterne forvaltere. Da ble det fastsatt at avtaler med eksterne forvaltere skal inneholde en maksimumsgrense for utbetaling av honorarer i form av et angitt beløp.

«Et slikt maksimumsbeløp skal ikke overstige USD 25 millioner årlig per investeringsmandat. Vår gjennomføring av kravet i ny § 1-4 fjerde ledd vil derfor innebære at avtaler med eksterne forvaltere vil inneholde en beløpsbegrensning for utbetaling av årlig honorar for det enkelte mandat.», heter det i brevet til Finansdepartementet, som er datert 18. august 2011 og signert av sentralbanksjef Øystein Olsen, og NBIM-sjef Yngve Slyngstad.

«Det er ingen operative forhold som er til hinder for at vi raskt kan starte gjennomføringen av de strategiske råd vi har gitt.», skriver Olsen og Slyngstad.

Den nye grensen for honorarer skal ha trådt i kraft fra 5. september i år.

Les også:

Publisert: