Sigbjørn Johnsen vil skjerpe bankkravene

Finansdepartementet tar til orde for nye kapitalkrav og kraftige påslag på risikovektene.

VIL HEVE GULVET: Finansdepartementet vil ha et påslag for systemrisiko for bankenes boligutlån.
  • Even Landre
Publisert:

Regjeringen tar til orde for at norske banker må pålegges strengere krav til kapitaldekning.

Finansdepartementet skriver i et brev det mandag sendte til Finanstilsynet, at «ut fra systemrisikohensyn, er det gode grunner for at de beregningsmodellene (IRB-metoden) bankene bruker for å beregne kapitalkravet for boliglån, bør skjerpes».

Videre ber departementet om at Finanstilsynet utarbeider et utkast til høringsnotat og forskriftsregler som skjerper risikovekter for boliglån i IRB-metoden.

«Vi ber herunder om et forslag til risikovekt for boliglån på minimum 35 prosent risikovekt, men tilsynet kan også foreslå andre alternativer», fremgår det av brevet.

På trappene

Høyere risikovekt betyr at bankene bør ha bør ha større andel kjernekapital i forhold til utlån.

At det vil komme et nytt regelverk for dette har vært fremme ved flere anledninger.

Norges Bank har tidligere tatt til orde for et påslag for systemrisiko for bankenes boligutlån, og nye kapitalkrav ble også varslet i Nasjonalbudsjettet 2013.

Dårlig banknytt
Mandag ettermiddag faller DNB-aksjen 1,48 prosent til 69,95 kroner.

Det kan skyldes frykt for at nye krav til økt kapitaldekning vil gå ut over storbankens utbyttekapasitet.

I slutten av november foreslo den svenske Finansinspeksjonen at svenske banker skal ilegges et gulv på 15 prosent risikovekt på sine boligutlån.

Les også: Utsetter renteoppgangen til etter vinter-OL

DNB har eksempelvis en gjennomsnittlig risikovekt på nærmere 13 prosent.

Finanstilsynet har fått frist til 1. mars neste år til å oversende utkast til høringsnotat og forskriftsregler.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. DNB

Flere artikler

  1. Tror nye regler vilgi dyrere boliglån

  2. Støtter ulike krav til norske og svenske banker

  3. Jensen: Ett skritt nærmere like bankregler

  4. Professor om kapitalskjerping:
    - Skal ha skryt for ågjøre noe som koster

  5. - Det har blitt minst like ille som vi forutsatte