Vil trekke oljepenger ut av Europa

Sentralbanksjef Øystein Olsen anbefaler Finansdepartementet å redusere Oljefondets plasseringer i Europa.

VIL TRAPPE NED I EUROPA: Sentralbanksjef Øystein Olsen ser ingen gode argumenter for å fortsette å la Oljefondet være overvektet i Europa. Her er han avbildet torsdag 12. februar, noen timer før han skal avholde sin årstale.
  • Anna Sandvig Brander
Publisert:

- Vi ber om å få endre hvilke regioner vi har både aksjer og obligasjoner i, sier sentralbanksjef Øystein Olsen til til E24.

Torsdag kveld holdt han sin årstale for utvalgte næringslivstopper og økonomer i Norges Bank. Her tar han til orde for å trappe ned Oljefondets (Statens pensjonsfond utland) plasseringer i Europa, til fordel for større andeler i USA og fremvoksende økonomier.

- Det som er nytt nå, er at vi i brevs form har sendt råd til Finansdepartementet nylig, som ennå ikke er offentlig kjent. Her ber i om å få endringer i de såkalte regionsvektene i aksjer og obligasjoner, sier Olsen til E24.

I talen forklarer han at grunnen til at store deler av Oljefondet har vært plassert i Europa, har skyldtes at Norge importerer mye fra Europa. Det har imidlertid også medført at en stor del av fondet har vært plassert i en del av verden som har hatt svak vekst de siste ti årene.

Les også: Se makteliten på vei inn til årstalen

Sterk Asia-vekst

En jevnere fordeling av fondet vil gi muligheter til å delta i større grad i de delene av verden som har sterkere vekst.

Sterk vekst i Asia gir grunnlag for god avkastning her, selv om avkastningen nok allerede gjenspeiler forventninger om høyere vekst i Østen enn i Vesten.

Like fullt vil en jevnere fordeling av fondet bidra til å gi et bedre forhold mellom risiko og forventet avkastning, forklarer Olsen.

- At vi vil redusere investeringene i Europa, har ikke noe med gjeldskrisen å gjøre. Jeg er ikke pessimist på Europas vegne, selv om jeg i likhet med de fleste andre er pessimist på helt kort sikt. Vi er rett og slett overvektet i Europa, og her ønsker vi nå å endre strategien, sier sentralbanksjefen.

Les også: Ber Johnsen bruke mindre oljepenger

Vil redusere risikoen

I dag er retningslinjene slik at portefljen fordeles ut fra mengden av statsgjeld som er utstedt i hvert enkelt land.

Det har ført til at Oljefondet har lånt stadig mer til stater som har tatt opp ny gjeld. Dette medfører en risiko som har blitt spesielt synlig i kjølvannet finanskrisen.

Nå ønsker Olsen en fordeling av statsobligasjoner som heller tar utgangspunkt i størrelsen på de ulike landenes økonomier (BNP), for å redusere risikoen. I tillegg ønsker han at Oljefondet skal låne til flere fremvoksende økonomier i porteføljen, slik at det dermed lånes mindre til europeiske stater.

Ønsker større ansvar

Olsen tar også til orde for en annen organisering av Oljefondet, der Norges Bank får et større ansvar for å «balansere fondets løpende risiko og avkastning».

I talen peker han på at fondet som langsiktig investor er godt egnet til å utnytte svingningene i aksjemarkedet, og at det kan være lønnsomt å kjøpe aksjer etter at kursene har falt hvis forventet avkastning er høy.

«En slik motsyklisk investeringsstrategi - som vi kaller rebalansering - gjennomføres mest effektivt dersom Norges Bank får et større ansvar for å balansere fondets løpende risiko og avkastning».

Derfor ville et enkelt, offentlig tilgjengelig regelverk for rebalansering av fondet være en fordel.

- Det er regjering og Storting som bestemmer aksjeandelen. Når aksjemarkedet svinger, kan det faktiske fondet bevege seg bort fra 60 prosent, og det kan dreie seg om ganske vesentlige beløp, sier Olsen til E24.

- Det er en viktig del av rammeverket at vi skal tilbake til 60 prosent. I dag er det ikke godt kjent hvordan dette skal skje. Vi har i brevs form bedt om et enklere regime, hvor vi får et større ansvar til å bevege oss tilbake til 60 prosent.

Publisert:
Gå til e24.no

Flere artikler

  1. Endrer strategi for Oljefondet

  2. Oljefondet vil eie mer aksjer i USA: – Et godt råd

  3. Oljefondet tjente 234 milliarder kroner

  4. Sentralbanksjefens beskjed til politikerne: Skru igjen oljekranen nå

  5. Kastet terningen etter Olsens tale:- Han var befriende tydelig