Boligprisene overrasker økonomer

Boligprisene stiger med tre prosent i januar og føyer seg inn rekken av tall som indikerer renteoppgang, mener Kjetil Olsen i Nordea Markets.

Sjeføkonom i Nordea Markets, Kjetil Olsen.
Publisert:

– Litt overraskende at boligprisene holder seg så høyt sett i lys av renteoppgangen og kjøpekraften i boligmarkedet, sier sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea.

Boligprisene i Norge steg tre prosent i januar. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene uendret. De siste 12 månedene har boligprisene i Norge falt med 0,3 prosent.

– Det var en sterkere utvikling i boligprisene i januar enn vi hadde trodd når vi la frem prognosene. Vi trodde på et sesongjustert fall på én prosent. Fasiten her ble en flat utvikling, sier sjeføkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland.

Sjeføkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland.

I januar ble det solgt 6.887 boliger i Norge, noe som er 27,2 prosent flere enn tilsvarende måned i 2022. Olsen mener at lettelsene i boliglånsforskriften er med på å bidra til oppgangen i boligprisene.

– Det jeg tror skjer nå er at denne endringen i boliglånsforskriften har bidratt til å dempe utslagene i boligmarkedet ganske naturlig. Det kan virke som at veldig mange har vært begrenset av låneforskriften, sier han.

Les også

Boligprisene i Norge steg 3 prosent i januar

Venter renteoppgang

Norges Bank valgte å holde renten uendret i januar etter å ha hevet renten en rekke ganger det siste året. Styringsrenten ligger for øyeblikket på 2,75 prosent.

Boligprisene er en del puslespillet som Norges Bank følger med på når de setter renten i et forsøk på å få ned inflasjonen (prisveksten).

– Norges Bank hadde sett for seg en nedgang i desember som ikke kom, og en videre nedgang i januar. Boligprisene er bedre enn de hadde sett for seg, sier Haugland.

Inflasjonen (prisveksten) som Norges Bank forsøker å tøyle dempet seg noe til 5,9 prosent i desember. I november lå inflasjonen på 6,5 prosent, målt mot samme måned året før.

– Det videre forløpet for renten vil avhenge av den økonomiske utviklingen. Mest sannsynlig hever vi renten i mars, sa sentralbanksjef Ida Wolden Bache etter det forrige rentemøtet.

Kjetil Olsen kaller økningen i boligprisene for ganske udramatisk, men sier at det føyer seg inn i rekken av tall som er bedre enn Norges Bank sine prognoser. Han trekker blant annet frem dagens ledighetstall, kronekursen og lønningene.

– Det er en del forhold som er på den sterke siden. Alt det som vi har fått inn av data styrker veldig troen på at de levere en renteøkning til i mars, sier han.

Publisert: