Klar forventning om boligprisfall: – Kan forsterke fallet

Flere ser mer optimistisk på boligmarkedet enn Eiendom Norge. Slik reagerer de på dagens nye prognoser.

VENTER BOLIGPRISFALL: Seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken tror halve boligprisfallet er unnagjort, og venter 4 prosent nedgang i 2023.
Publisert:

Eiendom Norges ferske prognoser viser et boligprisfall på 3,5 prosent neste år, regnet fra desember i år til samme måned i 2023.

Seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken er noe mer optimistisk.

– Vi har aldri vært i en situasjon hvor det har kommet tydeligere beskjed om renteoppgang og forventet boligprisfall. Det kan forsterke fallet på kort sikt, fordi flere velger å selge før de kjøper ny bolig, sier hun til E24.

– Men det kan også gjøre at vi får et tidligere vendepunkt, når folk må kjøpe ny bolig etter salget er gjennomført, tilføyer hun.

Midtgaard tror boligprisene vil være 1,7 prosent lavere hvis man sammenligner desember i år mot neste år, mens snittprognosen hennes for 2023 er et boligprisfall på 4 prosent.

– Vi ser for oss et ganske kraftig fall i første kvartal, men etter mai tror vi på positiv sesongjustert vekst, slik at boligprisene faller mindre neste høst enn de typisk pleier å gjøre, sier hun.

Etter en uvanlig rask renteoppgang gjennom det siste året, har det også blitt et klart omslag i boligmarkedet. De siste tre månedene har boligprisene falt over seks prosent, men er fortsatt i pluss for året sett under ett.

– Jeg tror mye av forskjellen i prognosene dreier seg om hvor sterkt man oppfatter at renten biter på boligprisveksten, det er det som skaper spriket, sier hun.

Les på E24+

Bolig, arv og inntekt: Dette betyr skatteforslaget for deg

– Muligheter

Handelsbanken-økonomen påpeker at over 80 prosent av den norske befolkningen bor i selveid bolig, og at boligprisutviklingen derfor er svært viktig.

– Hvis man kjøpte på topp og er nødt til å selge raskt, så risikerer man jo å tape på det, men for førstegangskjøpere så vil denne situasjonen med prisfall gi flere muligheten til å komme inn på boligmarkedet, sier hun.

For norsk økonomi som helhet er boligprisene også viktige, blant annet ved at verdifallet på formuen påvirker forbruket, som igjen er en viktig vekstmotor for økonomien.

– Når boligprisene faller, påvirker det vår atferd, fordi vi føler at vi har dårligere råd, så det vil vi nok se tydelig i detaljhandelstallene i første kvartal.

Handelsbanken tror imidlertid at rundt halvparten av boligprisfallet er unnagjort, og at det ikke er like mye som gjenstår. En av årsakene til det er at Norges Bank kun har varslet en renteheving til, slik at toppen nås på 3 prosent i første kvartal.

Leder for DNB Eiendom, Renate Sørestrand-Hansen, venter boligprisfall den nærmeste tiden, men tror prisene snur opp utover våren.

– Det er sunt

Leder for DNB Eiendom, Renate Sørestrand-Hansen, venter også et litt kraftigere boligprisfall den nærmeste tiden.

– Vi blir ikke overrasket om boligprisene faller to prosent i desember (en prosent sesongjustert), men utover våren tror vi prisene snur svakt oppover igjen, sier hun til E24.

Det forklarer hun med en forventning om at rentetoppen nås i mars, og at det går mot lavere inflasjon og høyere lønnsvekst.

– Det er sunt at boligprisene faller nå. Etter et veldig kontrastfylt år ser vi nå mye bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel, så det viser at rentehevingene fungerer.

– Vi er nå tilbake på nivåene fra før pandemien, sier hun videre.

Hun forteller at kundene ser ut til å nedjustere sine prisforventninger, men understreker samtidig at boliger fortsatt selges raskere enn på mange år.

I snitt for 2023 venter DNB et boligprisfall på 3,5 prosent.

Sjeføkonom Nejra Macic i prognosesenteret tror boligbyggingen vil falle.

Venter brems i boligbygging

Prognosesenteret, som utvikler analyser for eiendomsmarkedet, tror på et boligprisfall på mellom 2 og 3 prosent neste år. Det er basert på en beregning som tar høyde for hvor mange boliger som må bygges hvert år for å holde tritt med boligbehovet.

Prognosene er for en tolvmånedersveksten i desember, altså det samme som Eiendom Norge benytter.

– Det er innrapportert at salget har vært sterk fallende siden våren. Det har ennå ikke gitt utslag i fallende igangsetting, men det tror vi vil skje snart, sier sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret.

Hun tror også at når inflasjonstoppen og rentetoppen nås, så er det nok til å bremse fallet.

– Vi tror økonomien vil kjøles ned såpass mye første kvartal at det ikke er behov for å heve renten noe mer, sier Macic.

Macic er likevel enig med Eiendom Norge i at fallet vil være sterkest i Oslo. I alle fall på kort sikt.

– Oslo er mer rentesensitivt, fordi Oslo-folk har høyere belåningsgrad og rentegrad, sier hun.

Etter et fall mener hun likevel vekstpotensialet er størst i på sikt i Oslo.

– Det er fordi igangsettingen i Oslo er lengst unna totalbehovet for boliger. Vi tror at Oslo i 2024 og 2025 er det markedet som vil stige mest, sier sjeføkonomen.

Publisert: