Norges Bank-undersøkelse: Venter svakere vekst

Bedriftene melder om rekordhøy prisvekst og svakere aktivitet, og venter produksjonsfall det neste halve året. Sjeføkonom sier «økonomien er i gang med å kjøle seg ned».

Norges Banks Regionale nettverk tar temperaturen på norsk økonomi før sentralbankens neste rentemøte.
Publisert:

Det viser Regionalt nettverk-rapporten til Norges Bank.

  • Ifølge rapporten er det også fortsatt mange bedrifter som har kapasitetsproblemer, selv om andelen ikke er like høy som i forrige undersøkelse i mai.
  • Nesten halvparten av bedriftene melder at de har problemer med å få tak i arbeidskraft.
  • Samtidig er oppgangen i bedriftenes utsalgspriser den høyeste som er målt siden nettverket startet opp i 2002, skriver Norges Bank.
  • Prisoppgangen har tiltatt i de fleste næringene, og spesielt i varehandel, viser rapporten. Samtidig venter over halvparten av bedriftene at prisene vil øke mindre det kommende året.
  • De neste seks månedene venter bedriftene et lite produksjonsfall på grunn av høy kostnadsvekst og økte renter.

– Det ser ut til at kalddusjen i form av høy kostnadsvekst og raskt økende renter, har ført til et bråere omslag i økonomien enn Norges Bank hadde forventet i juni, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets til E24.

Les på E24+

Dette får mest å si for lommeboken

Rask renteoppgang

Regionalt nettverk-rapporten kommer fire ganger i året, og tar temperaturen på den norske økonomien.

Dagens rapport kommer i forkant av rentemøtet i neste uke, når sentralbanken også kommer med ferske prognoser for den økonomiske utviklingen og rentebanen.

Les også

Nordea Markets ser rentetopp på 3,25 prosent og boligprisfall

Norges Bank øker nå rentene i raskt tempo for å få bukt med en inflasjon som er langt over målet på to prosent.

Haugland peker på at Norges Bank har ønsket å kjøle ned økonomien. Det omslaget ser hun tegn til nå.

Hun tror Norges Bank vil fortsette å øke rentene i høst, men at rentetoppen vil komme før jul på 2,75 prosent – som er lavere enn det Norges Bank har anslått så langt.

– Rapporten viser at økonomien er i gang med å kjøle seg ned, sier Haugland.

Styringsrenten ble satt opp med et halvt prosentpoeng i både juni og august. Sentralbanken har varslet videre oppgang fra dagens styringsrente på 1,75 prosent.

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea skriver i et notat at rapporten vil lette presset på Norges Bank, men fremholder at det som betyr mest for sentralbanken er risikoen for høyere inflasjon og lønnsvekst fremover.

Han venter fortsatt at Norges Bank vil øke styringsrenten med et halvt prosentpoeng på neste ukes rentemøte.

Venter fall i aktiviteten

«Bedriftene venter at aktiviteten vil falle gjennom høsten og vinteren», skriver Norges Bank.

Ifølge sentralbanken har bedriftenes omsetning økt mye det siste året, mens utviklingen de siste tre månedene omtales som svak.

I bygg og anlegg og varehandel har aktiviteten falt, men oljeleverandørene melder om høyere vekst.

Og det neste halve året venter bedriftene nedgang i produksjonen, viser undersøkelsen.

Les på E24+

SSB: Renten når toppen før jul

Ifølge rapporten tror bedriftene at sterk pris- og kostnadsvekst og høyere renter vil dempe etterspørselen fremover.

Det pekes spesielt på dempet etterspørsel fra husholdningene og bygg- og anleggsnæringen fremover.

«Fremover tror bedriftene at svakere kjøpekraft hos husholdningene vil føre til at de bruker mindre penger på for eksempel restaurant- og hotellbesøk», skriver Norges Bank.

Bygg og anlegg melder om utsatte prosjekter som følge av høyere byggekostnader, og i tillegg om at planlagte prosjekter har blitt ulønnsomme.

Fortsatt vanskelig å få tak i folk

Høy prisvekst og knapphet på både innsatsvarer og arbeidskraft har preget bedriftene.

Den nye undersøkelsen viser at andelen bedrifter som melder om kapasitetsbegrensninger har avtatt litt gjennom sommeren, men det er fortsatt nær seks av ti bedrifter som kjører med full kapasitet.

Det er fortsatt et historisk høyt nivå, påpeker Norges Bank.

«Det er færre bedrifter som har rekrutteringsproblemer enn det var i mai, men utfordringene er fortsatt utbredt i de fleste næringer», skriver sentralbanken.

Størst mangel på arbeidskraft er det hos oljeleverandørene og innen bygg- og anlegg.

Publisert:
Gå til e24.no