Historisk vedtak: Nå er Bergen Engines-salget offisielt stanset

Regjeringen har gjennom en kongelig resolusjon fredag pålagt Rolls-Royce å stanse salget av Bergen Engines AS til Transmashholding Group.

Russiskkontrollerte Transmashholding nektes å kjøpe motorfabrikken på Hordvikneset.
Publisert:

«Rolls-Royce plc og deres datterselskaper pålegges å stanse salget av aksjene i det norske selskapet Bergen Engines AS til selskaper i Transmashholding Group», kommer det offisielt fra statsråd fredag ettermiddag.

Videre skal enhver overføring av aksjer, eiendeler, eiendom, industriell eller teknologisk informasjon eller andre rettigheter i Bergen Engines eller selskapets datterselskaper til Transmashholding Group stanses, heter det i vedtaket.

– Krevende sak

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland, som orienterte Stortinget om at salget stanses tirsdag denne uken, gis fullmakt til å «instruere relevante registeransvarlige om at en eventuell overføring i strid med punkt 1 skal nektes registrert».

– Vi mener at det er helt nødvendig å forhindre at selskapet blir solgt til et selskap som kontrolleres fra et land vi ikke har et sikkerhetssamarbeid med, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland i en pressemelding.

Tirsdag redegjorde statsråden for Stortinget.

– Dette har vært en krevende sak, men vi har i prosessen hatt en positiv dialog med Rolls-Royce, sier Mæland videre.

– I strid med norske og allierte interesser

De viktigste forholdene i regjeringens vurdering av en stans i salget er:

  • At teknologien Bergen Engines besitter og motorene de produserer ville hatt stor militær strategisk betydning for Russland, og det ville ha styrket Russlands militære kapabiliteter på en måte som klart vil være i strid med norske og allierte sikkerhetspolitiske interesser.
  • Selv om dette er produkter og teknologi som ikke er omfattet av eksportkontrollistene, har Russland hatt betydelige utfordringer med å få tilgang til disse siden de vestlige sanksjonene mot landet ble innført i 2014.
  • Det planlagte oppkjøpet ville kunne medført forsøk på å omgå eksportkontrollregelverket eller våre restriktive tiltak mot Russland, for på en fordekt måte å få tilgang til kunnskap og teknologi av stor militær strategisk betydning for Russland.
  • Eksport av teknologien og motorene til Russland ville vært i strid med norske og allierte sikkerhetspolitiske interesser.

Kan stanse eksport

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) gis også fullmakt til å fatte vedtak om at det ikke skal finne sted noen eksport av varer eller teknologi fra Bergen Engines eller selskapets datterselskaper til Russland, med sluttbruker i Russland eller til aktører hjemmehørende i Russland, uten at dette er godkjent av departementet.

Vedtaket fattes med hjemmel i den såkalte nødventilen i sikkerhetsloven, paragraf 2–5.

I 2017 ble sikkerhetsloven brukt til å stanse byggingen av en gangbro forbi PST sine lokaler i Oslo.

Det har aldri tidligere skjedd at denne paragrafen er brukt til å stanse salget av en virksomhet.

Publisert: