Legestreiken i gang – varsler rask opptrapping

På mandag er 23 leger tatt ut i streik. Legeforeningen varsler rask opptrapping om det ikke blir enighet med KS.

VARSLER OPPTRAPPING: Marit Hermansen, president i Legeforeningen.
  • NTB-Birgitte Vågnes Bakken
Publisert: Publisert:

Mandag er 23 leger i fem norske byer tatt ut i streik: Fem i både, Bergen, Tromsø og Narvik, mens fire er tatt ut i streik i Stavanger og Trondheim.

Legeforeningen varsler at streiken vil trappes opp i starten av uken dersom partene ikke kommer til enighet.

– Norge står midt i en pandemi som har hatt store konsekvenser for helsetjenesten. Vårt første uttak skåner befolkningen og pasientene i stor grad for konsekvensene av streiken. Vi er opptatt av å ta samfunnsansvar, også under en streik, uttalte president i Legeforeningen Marit Hermansen da streiken ble annonsert.

Bakgrunn: Brudd i meklingen mellom KS og Legeforeningen

Tor Arne Gangsø leder forhandlingene for KS. Han sier KS verken har mandat eller mulighet til å inngå en avtale som kan føre til at mange innbyggere i Norge kan stå uten legevakt.

Kan påvirke ventetid ved legevakten

Fylkestillitsvalgt for allmennlegene i Troms, Lise Figenschou, sa søndag til NRK Dagsnytt at streiken er krevende.

– Kommunelegene og fastlegene har en helt essensiell rolle i kommunehelsetjenesten, og det er de små kommunene som blir mest sårbare. Blir streiken langvarig, vil det kunne gå ut over ventetid for eksempel på legevakten, sier Figenschou.

Sist det var legestreik, var i 2016. Det endte med tvungen lønnsnemnd etter fem uker med streik.

Les også

Brudd i meklingen mellom KS og Legeforeningen

Legene: For stor arbeidsbelastning

Torsdag 15. oktober konstaterte Riksmekleren at det ikke var mulig for partene å komme til enighet. Kjernen i konflikten går på særavtalen som regulerer legevakt, arbeidsforhold for nyutdannede leger og samfunnsmedisin.

Legeforeningen mener arbeidsbelastningen for fastlegene er for stor. De er i dag pliktige til å jobbe en viss mengde legevakt i tillegg til fastlegejobben. Legeforeningen vil ha en begrensning i hvor mye legevaktarbeid legene kan pålegges.

Legeforeningens krav i forhandlingene har vært at legen må samtykke til mer enn sju timers legevakt i uken, tilsvarende 28 timer i beredskapsvakt.

KS: Har kommet med en rekke forslag

Forhandlingsleder i KS Tor Arne Gangsø sier at alle forslag har blitt avvist av Legeforeningen.

– Vi har stått på i forhandlingene og meklingen for å sikre at alle innbyggerne i Norge skal ha tilgang på legevakttjenester. Vi er enig med Legeforeningen i at noen fastleger har for stor vaktbelastning, og vi har i løpet av meklingen foreslått en rekke tiltak for å redusere denne, sier Gangsø til KS' nettsted.

Publisert: