Regjeringen utsetter trinn fire av gjenåpningsplanen

Regjeringen venter med å innføre trinn fire av den nasjonale gjenåpningsplanen – men kommer likevel med noen lettelser.

Publisert:

Da regjeringen innførte store lettelser i trinn tre den 18. juni, var det mange som fikk opp håpet for at vi snart skulle bevege oss inn i en mer normal hverdag.

På en pressekonferanse onsdag opplyser derimot statsminister Erna Solberg at det neste steget i gjenåpningen blir satt på vent.

– Vi velger å vente for å se hvordan den muterte deltavarianten påvirker smittesituasjonen, sier Solberg.

Overgangen til trinn fire kan tidligst skje i slutten av juli eller begynnelsen av august, opplyser statsministeren.

– Risikoen med en for rask gjenåpning er at deltavarianten kan forårsake en bølge nummer fire i den uvaksinerte delen av befolkningen, i grupper som bare har fått én dose, og i sårbare grupper med svakere immunforsvar, sier hun.

Innfører noen lettelser

Regjeringen gjennomfører likevel enkelte lettelser i nåværende trinn tre i gjenåpningsplanen fra og med torsdag 8. juli.

Antallet som kan være til stede på offentlige arrangementer der det benyttes coronasertifikat og adgangstest, økes:

  • Innendørs kan det være maks 3000 personer med faste, tilviste plasser. Uten faste, tilviste plasser kan det være maks 1500 personer.
  • Utendørs kan det være maks 7000 personer med faste, tilviste plasser. Uten faste, tilviste plasser kan det være maks 3000.
  • Krav om bordservering av alkohol opprettholdes, men forbudet mot å slippe inn gjester etter midnatt blir opphevet ved slike arrangementer.
  • De som er beskyttet trenger ikke å holde avstand til personer i samme følge, unntatt personer i samme følge som er ubeskyttet og i risikogruppen.

Deltagere må deles inn i kohorter uavhengig av type arrangement. Det kan maks være 500 personer per kohort, og man kan kun benytte 50 prosent av kapasiteten.

– Når vi bruker coronasertifikat blir risikoen for smitteutbrudd lavere. Disse endringene vil gjøre det enklere å gjennomføre festivaler og arrangementer i sommer på en trygg måte, sier Solberg.

Varsler lettelser i innreiserestriksjoner

Flere EØS-borgere kan nå reise inn i Norge. Regjeringen tar sikte på å åpne for at enda flere grupper kan få reise inn i Norge fra slutten av juli.

– Selv om vi nå planlegger å åpne grensen ytterligere, må alle være forberedt på at situasjonen kan endre seg. Karantenehotellordningen opprettholdes så lenge den bygger på en klar medisinskfaglig begrunnelse, er nødvendig av hensyn til smittevernet, og så lenge ordningen er forholdsmessig, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Regjeringen vil komme tilbake til dato for ikrafttredelse av disse endringene.

Her kan du se hvilke grupper lettelsene vil gjelde for:

Bør forberede gult nivå på skoler

Barnehager, SFO og skoler i områder med mye smitte bør forberede gult nivå, skriver regjeringen i en pressemelding.

– Regjeringen har tidligere sagt at skoler og barnehager kan forberede seg på grønt nivå til høsten. Økt spredning av delta-varianten og en mer usikker smittesituasjon kan imidlertid også få følger barnehager, SFO og skoler.

Ved grønt nivå er det ikke inndelinger i kohorter. Ved smittetilfeller må dermed mange elever og ansatte måtte gå i karantene. Helsemyndighetene jobber derfor med å se på TISK-strategien opp mot grønt nivå i barnehager og skoler.

– Enn så lenge bør barnehager, skoler og SFO i områder med mye smitte planlegge for gult nivå. Dette gjelder særlig barnehager og SFO, som åpner tidligere enn skolene i august.

Vil tilby vaksine til 16–17 åringer

Dette vil først skje i løpet av høsten, opplyser helseminister Bent Høie på pressekonferansen mandag formiddag. Dette vil først skje etter at befolkningen over 18 år er fullvaksinert.

En endelig beslutning om dette vil tas i september, opplyser regjeringen.

– Det er få ungdom som har blitt alvorlig syke av coronaviruset, men det er mer smitte blant 16-17-åringer enn hos yngre ungdom og barn. Vaksinasjon er derfor viktig for å beskytte mot alvorlig sykdom hos dem som kan utvikle dette. I tillegg vil vaksinasjon hindre smittespredning i aldersgruppen, og kunne bidra til befolkningsimmunitet. Dette er nødvendig for å kunne lette på restriksjoner som har vært spesielt belastende for unge under pandemien. sier overlege Margrethe Greve-Isdahl i FHI.

Karanteneregler for utenlandske idrettsutøvere

Regjeringen tilpasser innreisekarantenereglene og gir unntak fra innreiserestriksjoner for utenlandske toppidrettsutøvere og nødvendig støttepersonell ved innreise til Norge, i forbindelse med deltagelse i flere internasjonale idrettsarrangementer.

– Dette er store, godt etablerte internasjonale arrangementer i Norge som alle gjennomføres i august, skriver regjeringen i pressemeldingen.

Forhåndsvarslet av Høie

Regjeringen har tidligere informert at det tar om lag tre uker fra hvert gjenåpningstrinn før de kan vurdere å gå videre med gjenåpningen. Trinn tre av gjenåpningsplanen trådte i kraft 18. juni, og det var dermed forventet at en ny vurdering ville komme denne uken.

Allerede i forrige uke gikk helseminister Bent Høie ut i VG og varslet at gjenåpningen trolige ville bli satt på vent på grunn av spredningen av den mer smittsomme deltavarianten.

Med den usikkerheten knyttet til deltavarianten, vil min prioritering være å unngå å ta et steg tilbake i sommermåneden juli, fremfor å ta et steg frem, uttalte han til VG da.

UTSETTELSER: Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) møtte nylig VG for en status-prat om coronapandemien. Han har nylig fått sin første dose vaksine.

Han påpekte også at kommunene i utgangspunktet er under spesielt stort press i sommer:

– De skal gjennomføre en voldsom vaksinering som krever helsepersonell. Hvis det oppstår smitteutbrudd, må de drive smittesporing som er vanskeligere nå enn da landet var nedstengt. Folk møter flere og det er vanskeligere å ha oversikt over hvem man har møtt.

Her kan du se alle lettelsene i trinn fire:

Deltavarianten vil ta over

Lørdag publiserte FHI en rapport der de slo fast deltavarianten av coronaviruset ligger an til å bli dominerende i løpet av sommeren. Den er en mutasjon som først ble oppdaget i India, og er regnet for å være mer smittsom enn det opprinnelige viruset.

Virusvarianten er utbredt i store deler av verden, og fredag ble det kjent at den allerede er dominerende i Danmark.

I Australia innførte regjeringen kriseberedskap på grunn av spredningen av deltavarianten, til tross for at landet har vært tilnærmet fritt for coronarestriksjoner over lang tid.

STRAMMER INN: De siste ukene har deltavarianten spredt seg som en skogbrann i Australia. Landet har levd relativt fritt fra restriksjoner i løpet av pandemien, men i forrige uke innførte den australske regjeringen kriseberedskap.

På den andre siden har omfanget av deltavarianten økt langsommere enn da alfavarianten fra Storbritannia spredte seg i Norge på begynnelsen av nyåret, ifølge rapporten.

Beskyttelsen mot alvorlig sykdom med deltavarianten er høy allerede etter én vaksinedose. Det ser likevel ut til at beskyttelsen er noe mindre enn mot alfavarianten.

– De med størst risiko for alvorlig forløp av covid-19 er nå i stor grad fullvaksinert i Norge, og dette gjør at vi er bedre rustet mot delta enn vi var mot alfavarianten, sier Stoltenberg.

Rettelse: I denne artikkelen sto det tidligere at regjeringen opphever innslipps-stopp klokken 24. Det riktige er at dette kun gjelder arrangementer der det benyttes coronasertifikat og adgangstest. Dette ble rettet den 6. juli klokken 12.10.

Publisert:
Gå til e24.no