Slik skal Norge åpne opp

Erna Solberg åpner Norge i fire trinn, men setter ingen dato for når samfunnet er helt åpent igjen.

  • Martin Hagh Høgseth
Publisert:

Den nye planen inneholder fire trinn for gjenåpningen. Det første av disse er å komme tilbake til nivået fra før de strenge nasjonale smitteverntiltakene ble innført i slutten av mars.

– Formålet med en gjenåpningsplan er å skape forutsigbarhet. Men samtidig er det mye vi ikke vet, sier Erna Solberg, som trekker frem både smittespredning, sykehusinnleggelser og vaksineringen må tas med i beregningen før en gjenåpning iverksettes.

Planen har dermed ikke konkrete datoer for når man skal gå fra et trinn til et annet. Den legger i stedet opp til at det skal gjøres vurderinger av smittesituasjonen og sykdomsbyrde, kapasitet i helsetjenesten og vaksinasjon.

– Hvis antall smittede og syke øker, må vi vente eller stramme inn igjen. Med andre ord er det data og ikke datoer som vil styre, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie,

Som tidligere vil det være barn og unge som i hovedsak prioriteres både i trinn en og to. Men også flere åpninger vil komme for voksne.

Du kan se hovedpunktene i alle de fire trinnene i faktaboksene nederst i saken:

Les også

Gjenåpningsplan for Oslo kommer ikke med det første

Åpner for skjenking gradvis

Blant de mest omdiskuterte tiltakene under krisen har vært nasjonal skjenkestopp. Når landet nå skal gjenåpnes vil begrensningene i skjenketidene bli gradvis lettet i tråd med de fire trinnene.

Allerede i trinn en vil den nasjonale skjenkestoppen oppheves. Det vil fra da være mulig å holde åpent frem til klokken 22 for steder som har matservering. Skjenketiden vil så utvides til 24 i fase to, mens kravet om matservering fjernes.

Først i trinn tre fjernes skjenketidsbegrensningene, men det vil helt til fase fire fortsatt være krav om smitteverntiltak for serveringssteder.

Heller ikke hjemmekontorene vil det bli slutt på i de tidlige fasene av gjenåpningen. Først i trinn fire vil regjeringen åpne for det som omtales som «delvis» hjemmekontor eller fleksibel arbeidstid for de som har mulighet.

Solberg forklarer også at Regjeringen vil vurdere nye råd for de som er fullvaksinert, noe som kan påvirke nettopp kravet om hjemmekontor.

– Det kan for eksempel være aktuelt å åpne opp for fritak fra hjemmekontor og at én husstand kan få besøk av flere. Vi vil også se på reglene for smittekarantene, innreisekarantene og ventekarantene for dem som er vaksinerte, sier Solberg.

Les også

NHO: Gjenåpning må bety slutt på krisehjelp

Arrangementer: Vil bli vurdert fortløpende

Også kultur- og arrangementsbransjen har slitt tungt under coronakrisen, ettersom store deler av næringen har vært stengt ned i over ett år.

I gjenåpningsplanen kommer det ikke de helt store lyspunktene for denne næringen. Regjeringen vil fra fase en åpne for inntil 100 personer på innendørs arrangementer. Utendørs vil det da bli mulig å ha arrangementer for 200 personer, eller for 600 personer dersom disse er delt opp i tre kohorter.

I fase to dobles antallet personer som kan delta på arrangementer innendørs, mens reglene utendørs opprettholdes.

Hva som derimot vil skje i trinn tre og trinn fire har regjeringen fortsatt ikke fastsatt.

«Vil bli vurdert fortløpende», er den eneste beskjeden arrangører får i den nye gjenåpningsplanen på disse trinnene. For trinn tre understrekes det at man helst skal arrangere utendørs enn innendørs.

Les også

Boris Johnson åpner mer av landet: – Jeg skal på puben

Vurderer coronasertifikat innenlands

– Innholdet i trinnene vil kunne endres blant annet basert på ny kunnskap om hvordan smitte skjer og de erfaringene som gjøres gjennom gjenåpningen. Regjeringen vil derfor gjøre en ny vurdering av planen før sommeren, sier Solberg.

For å raskere kunne lette på tiltak og holde tilbud åpent vil regjeringen bruke massetesting som virkemiddel. Dette skal blant annet skje i smitteutsatte kommuner med smittede barn og unge.

Regjeringen gjør det også klart at det arbeider med et coronasertifikat. Dette vil være i tråd med EUs planlagte Digitale grønne sertifikat. Dette skal kunne dokumentere vaksinasjon, testresultat eller naturlig immunitet etter man har hatt covid-19. Det vurderes også om en forenklet utgave av dette skal kunne brukes innenlands for å åpne opp mer og raskere.

– Vi må vurdere hvordan et slikt sertifikat best kan brukes nasjonalt i forbindelse med gjenåpningen. Et coronasertifikat åpner for muligheter, men byr samtidig på utfordringer og dilemmaer. Regjeringens ambisjon er å lande en løsning for et slikt sertifikat innen rimelig tid, sier Solberg.

Her får du full oversikt over hovedpunktene i regjeringens fire trinn:

I utgangspunktet skulle regjeringen legge frem planen allerede før påske, men økte smittetall og strengere tiltak gjorde at planen ble utsatt.

De strenge nasjonale tiltakene som nå gjelder i Norge, ble søndag utvidet ytterligere to dager. Dette innebærer blant annet nasjonal skjenkestopp til 14. april. Se alle tiltakene som gjelder i din kommune i VGs oversikt.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

  1. Coronaviruset
  2. Erna Solberg
  3. Coronaviruset

Flere artikler

  1. Første trinn starter fredag

  2. Regjeringen fortsetter gjenåpningsplanen - går til trinn to 27. mai

  3. Helsedirektoratet og FHI: Gjenåpningen av Norge kan starte

  4. Regjeringen utsetter gjenåpningen

  5. Erna Solberg: - Vi kan ta neste steg i gjenåpningen