IMF venter sterkere vekst i Norge

IMF oppjusterer vekstanslagene for verden og Norge i ny rapport. Samtidig venter de at ulikheten i verden har økt som følge av pandemien, og anbefaler at de rikeste skattlegges hardere enn de fattige.

Vaksine-dreven vekst i andre halvår vil føre til 3,9 prosent vekst i BNP for Norge i år, venter Det internasjonale pengefondet (IMF).
Publisert:

Det internasjonale pengefondet (IMF) tror verdensøkonomien vil vokse med seks prosent i 2021 (total BNP).

Anslaget ble publisert tirsdag i en fersk utgave av World Economic Outlook, pengefondets halvårlige rapport om tilstanden i verdensøkonomien.

Anslaget er 0,8 prosentpoeng høyere enn anslaget i oktober-utgaven av rapporten.

Samtidig tror pengefondet at Norge vil vokse mer i år enn tidligere antatt.

IMF venter 3,9 prosent BNP-vekst for Norge i 2021.

Det er 0,3 prosentpoeng høyere vekst enn det pengefondet spådde i fjor høst.

– Estimatet reflekterer ytterligere støtte fra stater og den forventede vaksine-drevne bedringen i andre halvår, skriver IMF i rapporten.

Samtidig understreker IMF at estimatene for verdensøkonomien er veldig usikre og kommer an på pandemiens videre gang.

Les også

Amazon innrømmer at sjåfører kan måtte tisse på flaske

Inflasjon vesentlige lavere inflasjon enn tidligere ventet

Videre tror IMF at norsk BNP vil stige hele 4,0 prosent i 2022. Til sammenligning falt BNP 0,8 prosent i 2020, ifølge tall fra SSB.

Pengefondet anslår at nedgangen i verdensøkonomien kunne ha vært tre ganger så stor som den i virkeligheten ble, hvis det ikke hadde vært for politiske tiltak.

– Takket være politiske tiltak vi aldri har sett maken til, vil coronaresesjonen mest sannsynlig etterlate seg et mindre arr enn finanskrisen i 2008, skriver IMF i rapporten.

IMF tror også inflasjonen vil bli mye lavere enn tidligere ventet. I oktober spådde IMF en økning i konsumprisene på 3,3 prosent i 2021, men nå har de justert estimatet ned til 2,2 for i år og videre ned til Norges Banks målsetting på 2,0 prosent i 2022.

Les også

USA ber verden øke selskapsskatten

Anbefaler høyere skatter for de rikeste

Inntektsulikhet vil mest sannsynlig øke betydelig på grunn av pandemien, skriver IMF, og peker på at 95 millioner flere personer havnet under grensen for ekstrem fattigdom i forbindelse med corona.

Et av de politiske tiltakene pengefondet anbefaler er skatter hvor de rike betaler en høyere andel enn de fattige.

Pengefondet oppfordrer også stater til å fortsette det internasjonale arbeidet mot skatteomgåelse. Rapporten kommer dagen etter USAs finansminister oppfordrer andre land til å øke selskapsskatten, og til å innføre en global minsteskatt for selskapers overskudd.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne saken sto det at norsk BNP ifølge SSB falt med 2,5 prosent i 2020. Dette er fastlands-BNP, og dermed ikke sammenlignbart med IMFs prognose for total BNP. Saken ble oppdatert med SSBs tall for total BNP 6. april 2021 klokken 14.57.

Publisert: