SV ønsker regler som luker ut «verstingene» før Oljefondet investerer

SV vil ha nye regler for Oljefondet som sikrer i forkant at det «investerer klimavennlig og etisk». – Det holder ikke å sjekke i etterkant, sier finanspolitisk talskvinne Kari E. Kaski.

SVs Kari E. Kaski vil ha forhåndsgodkjenning av selskaper Oljefondet kan investere i.
Publisert: Publisert:

Mandag presenterer regjeringen Oljefondmeldingen som behandles i finanskomiteen. Der vil det bli debatt om fondet som forvalter nasjonens sparebøsse.

SV varsler at de vil foreslå regler som «sikrer i forkant at vi investerer klokt, klimavennlig og etisk».

– SV ønsker en ny forvaltning av fondet. Vi vil bort fra dagens referanseindeks og etikkråd som kommer med anbefalinger om uttrekk.

– Vi vil ha en ny referanseindeks der alle selskaper på listen innfrir kravene til etikk og miljø, sier Kaski.

Etikkrådet oppnevnes av finansdepartementet. Det vurderer om investeringer i enkeltselskaper er i strid med de etiske retningslinjene for Statens pensjonsfond utland (SPU). Rådet gir anbefalinger om utelukkelse av selskaper.

– Vil filtrere bort verstingene

Konkret ønsker SV regler som pålegger Oljefondet å sjekke selskaper for miljøskade, brudd på menneskerettigheter og andre etiske prinsipper før det investerer. I dagens ordning sjekkes det enkelte selskap i etterkant.

– Vi ønsker en forhåndsfiltrering. En referanseindeks der verstingene er filtrert bort vil bidra til å sikre et minstenivå av ansvarlig forvaltning, sier Kaski.

Hun viser til at flere fond, blant annet norske pensjonsfond, har gått forbi Oljefondet med hensyn til etisk og miljøbevissthet.

– Oljefondet har tidligere ligget lengst fremme på disse områdene. Vi vil sette Oljefondet tilbake i førersetet. Det kan bety at det blir færre enn de 9000 selskapene som fondet er inne i nå.

– Men vi vil få høyere eierandel og større kontroll over de selskapene vi går inn i, sier Kaski.

– Må følge Parisavtalens klimamål

Etikkrådet gjør etter SVs oppfatning en viktig jobb, men har ikke mulighet til å overvåke alle investeringene til fondet. De siste årene har fondet investert i selskaper i en rekke land som systematisk bryter menneskerettighetene. Her er det ofte vanskelig å få innsyn.

– Dette gjør at risikoen for at Oljefondet investerer i selskaper som bryter med våre etiske prinsipper har økt. Samtidig vet vi at klimakrisen vil påvirke nesten all økonomisk aktivitet. Oljefondet må investere i tråd med Parisavtalens forpliktelser og andre internasjonale klimaavtaler vi har sluttet oss til, mener Kaski.

– Men er det noen garanti for at selskaper ikke bryter reglene i etterkant?

– Nei. Men forhåndsgodkjenning vil luke bort noen og gi bedre kontroll med de selskaper fondet går inn i, svarer hun.

Her er SVs forslag:

  • Sikre at Oljefondet opptrer etisk forsvarlig i alle land ved å innføre filtrering av investeringer på forhånd.
  • Oljefondet skal få en ny referanseindeks («handleliste») der alle selskaper møter etiske og miljømessige minstekrav.
  • Oljefondets investeringer skal være i tråd med Parisavtalens mål om maks 1,5 graders oppvarming.
  • Trekke Oljefondet ut av fossil energi.
  • Gradvis øke Oljefondets investeringer i fornybar energiinfrastruktur i land i sør på en ansvarlig måte.
  • Gjøre Oljefondet til en internasjonal ledestjerne i arbeidet mot skatteparadis.
  • Kreve at selskaper som Oljefondet investerer i utviser åpenhet om selskapsstruktur, skatteinnbetalinger og eierforhold samt regnskapsrapportering.

– Aner vi Lex Nicolai Tangen?

– Ja. Etter denne våren har Stortinget ansvar for å styrke Oljefondets virksomhet mot hemmelighold og skatteparadis. Det er viktig å komme med et kraftfullt signal om at vi tar kampen mot skatteparadis og unndragelser som svekker verdensøkonomien på alvor, sier Kaski.

Publisert:

Her kan du lese mer om