SEB tror boligprisfallet flater ut til sommeren: – Norge er på rett spor

Tross bekymringer for det norske og svenske boligmarkedet, er det ikke stor grunn til bekymring, mener SEB i en fersk rapport.

BEGRENSET BOLIGFALL: SEB tror boligprisfallet i Norge og Sverige blir relativt begrenset, og spår at den økonomiske veksten vil fortsette til tross for bekymringer om boligsmell. Illustrasjonsbildet er fra en visning på Vålerenga i Oslo.
 • Kjetil Malkenes Hovland
Publisert:

– Etter tre svake år er Norge nå på rett spor, skriver SEB.

– Privat forbruk, bedriftsinvesteringer og eksport vil ta over som drivere når finanspolitisk og pengepolitisk stimulanse og byggevirksomhet bremser, skriver banken.

Det er i SEBs ferske «Nordic Outlook»-rapport for november at disse vurderingene kommer frem.

Der omtaler banken blant annet den siste tidens brems i de norske og svenske boligmarkedene, som har bidratt til å svekke både den norske og den svenske kronen.

Banken tror at Norges fastlandsøkonomi vil vokse med 1,9 prosent i år, 2,4 prosent neste år og 2,3 prosent i 2019, til tross for boligbremsen.

Blant faktorene som skal bidra positivt til veksten er oljebransjen. Oljeselskapenes investeringer skal øke 2,8 prosent neste år og 5,5 prosent i 2019, tror banken.

Korreksjon i boligprisene

SEB tror på en «beskjeden korreksjon» i de norske boligprisene. Årsaken til at det ikke blir noe krakk er blant annet at etterspørselen fortsatt vil holde seg oppe, ifølge banken.

– Boligmarkedet har bremset tydelig så langt i 2017. Etter å ha nådd en topp i mars, har de sesongjusterte boligprisene falt i seks av de syv månedene frem til oktober, sier SEB.

Så langt i 2017 har boligprisene i Norge økt med 6,4 prosent fra 2016, ifølge tall fra Eiendom Norge. Banken venter seg en boligprisvekst på fem prosent i år sammenlignet med året før, men sier at de gjennomsnittlige prisene skal ned neste år.

– Vi venter en nedgang på 4-6 prosent i 2018, og at boligprisene stabiliseres i 2019, skriver SEB.

Banken understreker likevel at nedgangen neste år ikke ikke så ille som den kan se ut ved første øyekast.

– Ingen kollaps

Boligprisene har allerede falt i seks av de siste syv månedene etter å ha startet året ganske sterkt, og SEB venter at det månedlige prisfallet fortsetter frem til midten av neste år, før det flater ut.

– Det er ingen kollaps, men en moderat prisnedgang, sier sjefstrateg Erica Blomgren i SEB til E24.

– Vi kan ha et boligprisfall på rundt fem prosent uten at det får store konsekvenser for forbrukernes konsum, sier hun.

Dersom boligmarkedet derimot skulle utvikle seg mer negativt enn ventet, kan det potensielt true oppgangen.

– Det er en risiko på nedsiden. Får vi et mer markant fall i boligprisene får det større innvirkning på husholdningenes konsum. Det fremhever vi i rapporten som den største risikoen for vekstbildet, sier Blomgren.

Venter svak svensk krone

Bekymringene for boligmarkedet i Norge og Sverige har den siste tiden smittet til internasjonale investorer, og valutaene i begge land har svekket seg betydelig.

Les mer: Svenske boligpriser får skylden for kronefall

– Usikkerhet om det svenske boligmarkedet har hjulpet til å svekke (den svenske journ.anm.) kronen. Vi har nå endret vårt anslag for Riksbankens først renteøkning til september 2018, noe som betyr at vi nå ser for oss en lenger periode med svak krone, skriver SEB.

Tirsdag stod euroen en periode i over 10 svenske kroner, og SEB tror den vil ligge på 9,70 i midten av neste år.

Men fallet i svenske boligpriser vil trolig begrense seg til 5-10 prosent fra toppen i august 2017 og frem til midten av neste år, blant annet fordi Sverige har et stort underliggende behov for boliger, sier SEB.

Bankens vil endre anslagene hvis prisfallet blir dypere enn ventet.

– Hvis prisfallet skulle nærme seg 15-20 prosent nasjonalt, ville sekundæreffektene på resten av økonomien trolig bli så store at vårt makroscenario ville endres mer fundamentalt, skriver SEB.

Venter svakere boligbygging

Også byggingen av boliger i Norge vil bremse etter hvert, men det tar noe tid før det får noe å si, ifølge banken.

– Boliginvesteringer har fortsatt å øke jevnt og trutt i 2017, men en brems er uunngåelig, skriver SEB.

Nedgangen i boliginvesteringer ventes likevel ikke å gi noe tydelig negativt bidrag til Norges vekst før i 2019, ifølge banken.

Høyere rente i 2018

SEB venter at Norges Bank skal heve styringsrenten fra 0,5 prosent til 0,75 prosent i desember 2018, og tror at renten kommer opp på 1,25 prosent mot slutten av 2019.

Sentralbanken har tidligere vært bekymret for en svak krone, men kronen er så svak at det er rom for banken til å kunne øke renten noe, mener SEB.

Den siste uken har den norske kronen handlet på de svakeste nivåene siden finanskrisen, på opp mot 9,80 kroner mot euroen.

– Kronen har svekket seg denne høsten, noe som er noe overraskende gitt høyere oljepriser, akselererende økonomisk vekst og en balansert Norges Bank, skriver SEB.

Spår sterkere norsk krone

SEB venter at den norske kronen vil styrke seg til 9,20 mot euroen mot slutten av neste år, og ned mot ni kroner mot slutten av 2019.

Kronen ventes også å styrke seg mot dollaren, fra rundt 8,30 kroner på slutten av 2017 til 7,67 kroner om ett år og 7,20 kroner i desember 2019.

Norsk inflasjon vil trolig holde seg på 1,4 prosent i de kommende årene, tror SEB. Det er godt under sentralbankens mål på 2,5 prosent, men SEB påpeker at Norges Bank ikke virker særlig bekymret for lav prisvekst.

– Fortsatt bedring i den økonomiske veksten og mindre slakk i arbeidsmarkedet skulle gi grunnlag for en tidligere start på renteøkningene enn Norges Bank har sett for seg, skriver SEB.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Boligmarkedet
 2. Sverige
 3. Norge
 4. Kronekurs
 5. Svensk krone
 6. Oljebransjen
 7. Eiendom

Flere artikler

 1. Olsen spår myk boliglanding

 2. Fersk rapport: Svensk boligprisfall blir vekstbrems i 2018

 3. Øystein Olsen tror på myk landing i boligmarkedet

 4. Tror boligprisene når bunnen i starten av 2019

 5. Sjeføkonom etterlyser boligbrems i statsbudsjettet