Så mye tjente gjennomsnitts-nordmannen i fjor

Med utgangspunkt i selvangivelsene for i fjor, viser tall fra Statistisk sentralbyrå en økning i nordmenns lønn på 2,3 prosent.

ØKNING: NHO-direktør Kristin Skogen Lund og LO-leder Gerd Kristiansen innledet årets lønnsforhandlinger i mellomoppgjøret i midten av mars. Lønnsutbetalingene fra i fjor viser en svak oppgang.
Publisert:

4,8 millioner skattemeldinger har blitt sendt ut over de siste dagene, etter at disse ble gjort tilgjengelig mandag kveld.

Samtidig har Statistisk Sentralbyrå nå offentliggjort tall som viser skattepliktig lønn og andre ytelser, med grunnlag i selvangivelsen – eller skattemeldingen som den nå heter.

Ligningen fra inntektsåret 2016 viser at det i alt ble utbetalt 1.222 milliarder kroner i lønn og honorarer.

Dette er en økning på 2,3 prosent fra året før - eller nærmere 27 milliarder kroner, ifølge SSBs skattestatistikk for personer.

Les også

Selvangivelsen er historie – nå heter det skattemeldingen

I alt mottok 2,9 millioner mennesker som er registrert bosatt i Norge 1,189 milliarder kroner av de totale utbetalingene av lønn og honorarer.

Dette gir en gjennomsnittlig utbetaling på 407.500 kroner.

17 prosent av husholdningenes inntektsfordeling etter skatt var på opp mot 249.999 kroner.

Fordelingen viser videre at 57 prosent av husholdningene tjente mellom 250.000 og 749.999 kroner, og 26 prosent av landets husholdninger tjente over 750.000 kroner etter skatt.
Den gjennomsnittlige inntekten etter skatt har hatt en svak vekst fra årene 2014 til 2015, på 2,5 prosent for alle husholdninger, viser tallene fra SSB.

Økning i dagpenger

For den gjennomsnittlige utbetalingen av dagpenger økte utbetalingene fra 75.000 kroner i 2015, til 91.000 kroner for fjoråret.
Dagpengeordningen, som skal gi kompensasjon ved bortfall av arbeidsinntekt ved arbeidsledighet, har økt med i overkant av 12 prosent fra året før.

Dette kan blant annet skyldes nedbemanning av ansatte i oljenæringen, som var registret med relativt høye lønnsinntekter.

Les også

Oljegiganter varsler jobbkutt

I undersøkelsen fra ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer tidligere denne måneden kom det fram at norske arbeidsgivere er mer optimistiske enn de har vært på over fire år. Undersøkelsen pekte på at flere forventet en oppsving i bemanning og ansettelsesaktivitet i andre kvartal i år.
Til tross for optimismen forventet derimot olje og gass-sektoren en brutto nedbemanning i år, med en nettoreduksjon i antall ansatte på 3 prosent, viser undersøkelsen.

Bemanningen i sektoren har vært fallende siden råvareprisene falt tilbake i 2014.

Laveste vekst siden andre verdenskrig

Rapporten fra Teknisk beregningsutvalg (TBU), som ble presentert i februar i år, konkluderte med at den nominelle lønnsveksten var den laveste siden andre verdenskrig. Reallønnen endte med en nedgang på 1,2 prosent fra 2015 til 2016, konkluderte utvalget.

– Det har vært flere år med svak vekst i økonomien, men det er tegn som tyder på at vi nærmer oss en konjunkturbunn, sa utvalgsleder Ådne Cappelen under presentasjonen av rapporten 20. februar.

For lønnstagere under ett økte den gjennomsnittlige årslønnen med 1,7 prosent over det siste året, kom det fram av rapporten. Tallene fra TBU er selve grunnlaget partene i arbeidslivet legger til grunn når de skal forhandle om lønnsoppgjøret hvert år.

Lønnsoppgjøret fra midten av mars resulterte i en ramme på 2,4 prosent, som vil gjelde for de senere oppgjørene, blant annet i staten og kommunene.

Oppgjøret resulterte også i at alle får et generelt lønnstillegg på 50 øre. De som tjener under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn fikk i tillegg 1,50 kroner, som samlet utgjør en sum på to kroner.

Les også

Gjeldsveksten øker for husholdningene

Les også

SSB tror lønnstakerne får mer å rutte med

Les også

SSB: Tre faktorer vil løfte norsk økonomi

Publisert: