Siv om bruken av oljepenger:
Derfor må Norge bremse

Regjeringen har økt oljepengebruken mye de siste årene. Nå har finansministeren regnet på hva som skjer hvis hun fortsetter å åpne kranen.

BRUKER MER: Finansminister Siv Jensen (Frp) legger frem forslaget til statsbudsjett for neste år, med nok en økning i oljepengebruken. Nå har finansdepartementet regnet på hva som skjer hvis økningen fortsetter.
Publisert: Publisert:

Under Erna Solbergs regjering har bruken av oljepenger økt kraftig, men fremover kommer trolig bruken til å stabilisere seg.

Neste år legger regjeringen opp til å bruke 225,6 milliarder kroner fra oljefondet, en økning på 82 prosent siden 2013.

Det har det vært gode grunner til, ifølge finansminister Siv Jensen. Lavere oljepriser har rammet norsk økonomi, og regjeringen har slått nedturen tilbake ved å åpne kranene til fondet, mener hun.

– Sammen med lavere renter og svekket kronekurs, er den aktive budsjettpolitikken som regjeringen nå fører medvirkende til at veksten i norsk økonomi ser ut til å ta seg opp igjen, skriver Jensen i et svar på et spørsmål fra stortingsrepresentant Truls Wickholm (Ap).

Les også

Utvalg tror Oljefondets avkastning kan halveres

Vil redusere bruken

I et skriftlig spørsmål reiser Wickholm spørsmålet om hvor lang tid det vil ta å tømme oljefondet helt hvis regjeringen fortsetter å øke innfasingen av oljepenger i økonomien i samme tempo som i de siste årene.

Ifølge finansministeren er det ingen av de politiske partiene på Stortinget som ønsker å bruke så mye at man spiser opp statens sparepenger for fremtidige generasjoner.

– I Nasjonalbudsjettet for 2017 varsler Regjeringen at rommet for ytterligere økt bruk av oljepenger er begrenset. Det pekes på at oljeinntektene har falt og at det er utsikter til lavere avkastning i fondet, skriver Jensen.

Finansdepartementets illustrasjon av utviklingen i oljepengebruken (lyseblå linje) hvis regjeringen fortsetter å øke pengebruken fremover.

Fondet er i skrivende stund på 7.169 milliarder kroner, og ifølge regjeringen ventes det å vokse videre til 9.889 milliarder ved inngangen til 2025.

Fra 2001 til og med neste år vil regjeringen ha brukt 1.596 milliarder kroner fra fondet, ifølge nasjonalbudsjettet for 2017.

Les også

Oljefondet tomt i 2043 med dagens tempo

25 prosent underskudd

Hvis økningen i oljepengebruk fortsetter som før, vil Norge få et gedigent underskudd på statsbudsjettet på rundt 25 prosent i 2040-årene, ifølge finansministeren, som understreker at en slik utvikling ville bryte med retningslinjene i norsk finanspolitikk.

– Underskuddet på statsbudsjettet vil etter hvert bli svært stort og langt større enn noe vestlig land har opplevd, inkludert de landene som nylig har hatt statsfinansielle kriser, skriver Jensen.

Så langt vil hun altså ikke gå. Tvert imot vil regjeringen at pengebruken skal flate ut fordi veksten i fondet også flater ut, i tråd med rådene fra flere statlige utvalg.

– Det har vært planen helt siden Stortinget sluttet seg til handlingsregelen i 2001, sier finansminister Siv Jensen.

Les også

Oljefond-råd kan ha gitt aksjeboost

Les også

Utvalg ber Oljefondet kjøpe mer aksjer

Les også

– Uten oljepengene hadde ting vært veldig skralt

Publisert:
Gå til e24.no