Duket for nytt rekordtall fra oljefondet

Oljefondet holder seg fortsatt over 8.000 milliarder kroner i verdi, men de siste ukene har vist hvor utsatt fondet er for opp- og nedturer på verdens børser.

– Et bedre år enn vi kan forvente fremover, lød oljefondets sjef Yngve Slyngstads oppsummering da han, sammen med sentralbanksjef Øystein Olsen, på denne tiden for et år siden la fram årsrapport og resultater for 2016. Tirsdag er det duket for nye rekordtall når 2017-tallene presenteres. Men de siste ukene viser hvor utsatt fondet er for svingningene som sentralbanksjef Øystein Olsen (ikke avbildet) advarte om i årstalen nylig.

– Et bedre år enn vi kan forvente fremover, lød oljefondets sjef Yngve Slyngstads oppsummering da han, sammen med sentralbanksjef Øystein Olsen, på denne tiden for et år siden la fram årsrapport og resultater for 2016. Tirsdag er det duket for nye rekordtall når 2017-tallene presenteres. Men de siste ukene viser hvor utsatt fondet er for svingningene som sentralbanksjef Øystein Olsen (ikke avbildet) advarte om i årstalen nylig.

Foto: Terje Pedersen NTB scanpix
Publisert:

Når oljefondets fasit for 2017 legges fram tirsdag, blir det en god illustrasjon av sentralbanksjef Øysteins Olsens advarsel i årstalen nylig om at vi må være forberedt på at markedsverdien kan falle.

Gjennom desember i fjor vokste fondet nemlig til over 8.600 milliarder kroner. To måneder senere vaker fondets markedsverdi et sted mellom 8.100 og 8.200 milliarder kroner.

1.000 milliarder

– Både avkastning og valutakurs varierer over tid. De siste årene har vi særlig tjent godt på høyere aksjepriser. Men det betyr også at vi må være forberedt på at fondet kan tape verdier når markedene snur, sa Olsen i årstalen han holdt midtveis i februar.

Og fordi oljefondet er blitt så stort, er vi enda mer sårbare for svingninger enn tidligere. Olsen illustrerte dette ved å vise til oljefondets negative avkastning i 2011, som var preget av gjeldskrise og urolige finansmarkeder. Det førte til tapte verdier tilsvarende 15 prosent av den samlede verdiskapningen i Fastlands-Norge det året.

– Med dagens størrelse og sammensetning ville en avkastning som i 2011, gitt et tap på nesten 1.000 milliarder kroner, eller nær 35 prosent av BNP for Fastlands-Norge, sa sentralbanksjefen.

Les også

Oljefond-kasino har sett 28,40 mrd. fordufte etter sexskandale

Gullalderen over

Årsrapporten for oljefondet – eller Statens pensjonsfond utland, som er det formelle navnet – ble i 2016 gjort opp med en verdi på 7.510 milliarder kroner.

Annonsørinnhold

Etter en formidabel avkastning de fem foregående årene kikket oljefondets sjef Yngve Slyngstad samtidig inn i glasskulen og slo fast at fondets gullalder trolig er over:

– Dette var et bedre år enn det vi må være forberedt på og forvente i årene fremover, sa han da 2016-tallene ble lagt fram for ett år siden.

Handlefrihet minsker

Det første innskuddet i oljefondet kom i 1996 og lød på knappe 2 milliarder kroner. Nå er fondets verdier vokst til nær tre ganger BNP for Fastlands-Norge. Det har både gitt en helt unik handlefrihet for politikerne og sikret fremtidige pensjonsutgifter.

Sentralbanksjefen er imidlertid tydelig på at politikerne ikke bør lene seg for tungt på oljefondet når kommende statsbudsjetter skal fremforhandles.

– Fremover vil bevegelser i internasjonale kapitalmarkeder være den største kilden til at fondet varierer, og tidvis i negativ retning. Den faktiske innretningen av budsjettpolitikken må ta høyde for denne usikkerheten, lød oppfordringen til de folkevalgte i Olsens årstale.

Han la til at tapene etter eurokrisen raskt ble reversert gjennom flere gode år, og understreket advarselen:

– Vi kan ikke belage oss på at denne historien alltid vil gjenta seg.

Les også

Oljerekyl øker sjansen for renteheving: – Oljenedturen er over

Les også

Økonomene etter Olsens tale: Holder døren åpen for renteoppgang i desember

Les også

Færre nedsalg i Oljefondet: Har kvittet seg med «verstingene»

Her kan du lese mer om

Annonsørinnhold