Bernanke: Ledighet på over 7 prosent i USA ut 2014

USAs sentralbanksjef sier «frustrerende treg» nedgang i arbeidsledigheten vil prege den amerikanske økonomien i lang tid.

KONGRESSEN MÅ TA GREP: Politikerne må gjøre sitt, sier sentralbanksjef Ben Bernanke, som lover at Federal Reserve skal gjøre det den kan.
Publisert:

Tirsdag la USAs sentralbanksjef Ben Bernanke frem Federal Reserves halvårlige pengepolitiske rapport - med vekt på utsiktene fremover.

- Den amerikanske økonomien har fortsatt å bedre seg, men den økonomiske aktiviteten ser ut til å sakke ned i de første seks månedene av 2012, sa Bernanke i talen.

Den innleder en to dager lang spørsmål- og svarrunde mellom sentralbanksjefen og amerikanske folkevalgte.

I talen varsler Bernanke at sentralbanken nå er «rede til å ta grep» for å styrke økonomien.

Men han sier ikke hvilke tiltak han konkret vil kunne sette i gang.

Alle håp aktører i finansmarkedene måtte ha hatt på forhånd om at Bernanke skulle varsle nye stimulerende tiltak fra sentralbanken, ble dermed bare delvis, og vagt, innfridd.

På New York-børsen ble feststemning snudd til et lunkent nachspiel etter at Bernanke hadde talt. Alle de tre viktigste, amerikanske aksjeindeksene beveget seg i rødt territorium mens analytikerne begynte jobben med å tolke sentralbankens rapport.

Sjekk markedet med E24 BØRS

Arbeidsledighet

Som kjent har den amerikanske økonomien slitt i voldsom motbakke siden resesjonen etter den globale finanskrisen, og til tross for at sentralbanken i lang tid har holdt rentenivået nesten på null, lar veksten vente på seg.

USAs økonomiske vekst var på 2,5 prosent i andre halvdel av 2011, men er tilbake på kun 2 prosent vekstrate i første halvdel av 2012.

Tirsdag peker Bernanke på en viktig konsekvens av at den økonomiske aktiviteten har satt på bremsen: høy og vedvarende høy arbeidsledighet i USA.

Ledigheten er i øyeblikket på 8,2 prosent, og månedlige data viser at den ikke ser ut til å være i fall.

Bernanke bekrefter nå at dette bildet kommer til å fortsette.

- Nedgangen i arbeidsledigheten kommer mest sannsynlig til å være «frustrerende treg», sier Bernanke.

Og i rapporten kommer det frem at sentralbankens eksperter faktisk ser det som sannsynlig at ledigheten vil holde seg på over 7 prosent helt til slutten av 2014.

Risikofaktorer

Sentralbanksjefen peker på to hovedfaktorer til hinder for økonomisk vekst i USA i øyeblikket.

Den første er statsgjeld- og bankkrisen i Europa - en situasjon Bernanke kan gjøre lite for å endre på.

Den andre handler om USAs budsjettpolitikk. Underskuddene i det offentliges utgifter er på et ikke bærekraftig nivå, sier Bernanke. Og her spiller han ballen over til amerikanske politikere.

- Det beste kongressen kan gjøre for å hjelpe økonomien akkurat nå, er å gå løs på underskudd-utfordringene på en måte som både tar hensyn til langsiktig bærekraft, og at fremgangen etter resesjonen er svært skjør, sier Bernanke.

Han tok i samme del av talen opp problemene som oppstod for ett år siden, da krangel mellom politikere fra Demokratene og Republikanerne om det såkalte amerikanske gjeldstaket fikk aksjemarkedene til ta berg- og dalbane, og tilliten til amerikanske statsfinanser ble satt på prøve.

Helt konkret går Bernake inn på at varslede økninger i skattene og kutt i offentlige budsjetter fra starten av 2013 vil kunne dytte økonomien tilbake i en «lett resesjon» - dersom politikerne ikke tar grep.

Amerikanske nøkkeltall akkurat nå:

* Arbeidsledigheten er på 8,2 prosent.

* Konsumprisindeksen (levekostnader) var uendret i juni

* Amerikanske forbrukere shoppet mindre i juni (ned 0,5 prosent). Dette var tredje måned på rad med nedgang.

* Utsikter til vekst i BNP for 2012 varierer. Sentralbanken ser en vekst på mellom 1,9 prosent og 2,4 prosent som sannsynlig. Det internasjonale pengefondet IMF meldte mandag at de tror USAs økonomi vil vokse med 2,0 prosent i år.

Publisert: