Økonomer tror rentetoppen er nådd: – Norges Bank sitter stille i båten

Brems i verdensøkonomien, handelskrig og tegn til at veksten er på hell her hjemme er noen av grunnene til at Norges Bank er ferdig med å sette opp rentene, tror flere bankøkonomer.

TROR RENTETOPPEN ER NÅDD: Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken.

Ole Berg-Rusten NTB
Publisert:

Norges Bank har gått mot strømmen og satt opp styringsrenten selv om andre lands sentralbanker har kuttet rentene.

Men etter at renten er hevet fire ganger siden september i fjor tror blant annet Handelsbanken, DNB, Eika Gruppen og SEB at toppen er nådd.

Les på E24+ (for abonnenter)

Pianisten Knut spiller på valuta: – En helt annen verden

Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken tror renten blir liggende på dagens nivå de neste to årene. Han tror veksten i økonomien har passert toppen, og viser blant annet til den siste industrimålingen fra SSB som peker mot lavere vekst.

– Det er tydelig at vekstimpulsen fra norsk sokkel begynner å dø ut. Vi ser svakere vekstsignaler for leverandørindustrien og for tradisjonell eksportorientert industri, sier han til E24.

Hov mener arbeidsmarkedet likevel kan holde seg stabilt.

– Vi trenger ikke så sterk vekst som før for å kunne stabilisere arbeidsmarkedet, fordi befolkningsveksten er svakere. Sånn sett er ikke de gode tidene over, men veksten er på vei ned.

Les også

Markedet senker forventningene til renten: Ser økende sjanse for norsk rentekutt

Vekstbrems i verdensøkonomien, britenes skilsmisse fra EU og handelskrigen mellom USA og Kina er fortsatt store usikkerhetsfaktorer internasjonalt, ifølge Hov.

– Gitt at det er slik, og vi ser at veksten her hjemme også er på hell, er det ikke grunn til å tro annet enn at Norges Bank sitter stille i båten.

Sjefstrateg Erica Blomgren Dalstø i SEB peker også på usikkerheten internasjonalt og utsikter til en svakere vekst i norsk økonomi.

– Nå har man tross alt fått renten opp på et nivå som er litt nærmere normale nivåer, altså den nye normalen. Nå ser man for seg en gradvis avmatning i norsk økonomi, som data og sentimentindikatorer bekrefter. Det tilsier også at Norges Bank mest sannsynlig kommer til å holde renten på 1,5 prosent, sier hun.

Sjefstrateg Erica Blomgren Dalstø i SEB

Ole Berg-Rusten NTB

De to økonomene får følge av DNB Markets.

– Vi begynner å se litt effekter av den svakere utviklingen ute, også her hjemme. Selv om kronen har svekket seg en del og konkurranseevnen er styrket sånn sett er det ikke så lett å trekke veksler på det i en situasjon hvor etterspørselen ute utvikler seg svakt, sier seniorøkonom Kyrre Aamdal.

Norsk økonomi løftes av oljeinvesteringer som vokser kraftig i år, men neste år vil oljeveksten trolig bremse, ifølge DNB Markets-økonomen, som også peker på dempet vekst i boligprisene og lavere gjeldsvekst hos husholdningene.

– Ut fra dette er det ikke noe grunnlag for å gjøre noe med rentene, sier han.

Les også

Aldri før har renteforskjellen på studielån vært mindre

– For tidlig

Porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand er uenig.

– Jeg er enig i at Norges Bank tar en lang pause, men jeg synes det er for tidlig å si at rentetoppen er nådd, sier han.

Chen viser til at Norges Bank har holdt muligheten åpen for en renteheving til neste år i sine siste prognoser. Kronen, som i forrige uke nådde det svakeste nivået siden 1980-tallet mot handelspartnernes valutaer, kan bli avgjørende, mener Chen.

Han peker på at en svak krone bidrar til høyere aktivitet i økonomien gjennom eksportrettet industri og turistnæringen, men også at kraftig kronefall kan skape uforutsigbarhet.

– På et eller annet tidspunkt må man nesten tenke tanken om at Norges Bank er nødt til å forsvare kronen.

Storebrand-forvalter Olav Chen.

Ole Berg-Rusten NTB
Les også

Norges Bank går ut mot Finanstilsynets boligforslag

Venter rentekutt neste år

Sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika Gruppen er mer bekymret for at boligmarkedet skal svekkes og at nedkjølingen i verdensøkonomien vil ramme norsk økonomi. Han tror Norges Bank kan bli nødt til å senke renten neste år.

– Det som gjør meg veldig betenkt er økende priser på boliglån, økende antall boliger for salg, mer usikre konjunkturer – det er et klart omslag i konjunkturbarometeret i dag, sier Andreassen, som viser til SSBs industrimåling som ble sluppet mandag.

– Nå er det mer et spørsmål om hva som skal til for at Norges Bank kutter renten, sier han.