Bankene får mer tid til å ruste opp mot kriser

Publisert:

Finansdepartementet utsetter nye kapitalkrav for de store bankene med ett år, til utgangen av 2020. De nye kravene skal for små banker gjelde fra utgangen av 2022.

– Bankene får mer tid til å tilpasse seg, og endringene skal ikke føre til at de samlede kravene for bankene øker. Vi har hatt en god dialog med bankene underveis, og jeg har kommet dem i møte på viktige punkter, skriver finansminister Siv Jensen (FrP) i en pressemelding onsdag kveld.

Endringene innebærer at systemrisikobufferkravet økes fra 3 til 4,5 prosent, og at det innføres gulv for risikovekting av eiendomslån.

De nye reglene vil bli formelt fastsatt tidlig neste år, etter at de er meldt til relevante EU og EØS-myndigheter.

I det opprinnelige forslaget, som var på høring i høst, var fristen 31. desember 2019.

Hensikten med kapitalkravene er å senke risikoen i finanssektoren ved å sørge for at bankene har nok kapital hvis det skulle inntreffe en krise.

«Gode kapitalkrav er avgjørende for et trygt og velfungerende banksystem, og endringene gjøres for å opprettholde dagens reelle krav som ellers hadde blitt redusert som følge av at EUs kapitalkravsregelverk (CRR/CRD IV) blir del av EØS-avtalen», skriver departementet i meldingen.

Les meldingen fra departementet

Les mer:

Les også

Bank Norwegian må sette til side 4,67 mrd. som beskyttelse mot krisetider

Publisert:
Gå til e24.no