Norwegian ber obligasjonseiere gjøre om milliardgjeld til aksjer

Flyselskapet lanserte før påske en omfattende plan for å løse gjeldskrisen, og vil nå be eierne i fire obligasjonslån om støtte til planen.

Styreleder Niels Smedegaard (t.v.) og konsernsjef Jacob Schram står nå i spissen i redningsaksjonen for Norwegian.
  • Asgeir Aga Nilsen
Publisert:

Norwegian opplyser i en børsmelding at det har bedt om at kreditorene kalles inn til obligasjonseiermøter 30. april, hvor målet er å godkjenne selskapets forslag.

Planen går ut på at hele eller deler av obligasjonsgjelden blir gjort om til aksjer, noe som skal bidra til at Norwegian oppfyller kravene staten har stilt for å gi den fulle lånegarantien på tre milliarder kroner.

For å få stemt gjennom forslaget trenger Norwegian to tredjedels flertall.

Har fire lån i obligasjonsmarkedet

Norwegian har tre lån i obligasjonsmarkedet, pluss et såkalt konvertibelt obligasjonslån. Investorene her er alt fra norske rentefond til utenlandske hedgefond.

Lånene er i euro, dollar, svenske og norske kroner. Målt i kroner obligasjonsgjelden på til sammen 5,7 milliarder.

Forslaget om at gjeld byttes mot aksjer omfatter tre av lånene – det konvertible obligasjonslånet og to av de vanlige obligasjonslånene.

Norwegian ber blant annet også om at det ikke påløper noen renter frem til 1. juli 2021, og om utsatte forfallsdatoer.

I det siste lånet er forslaget at forfallsdatoen blir utsatt med halvannet år til 23. mai 2022, i tillegg til rentefritaket.

Norwegian er som andre flyselskap verden over i full krise, som følge av at reiseaktiviteten nærmest har stoppet helt opp etter coronaviruset.

Staten har tilbudt en lånegaranti til Norwegian på tre milliarder, men den er delt opp i tre deler med ulike krav.

Satser på tilgang til hele pakken

Norwegian skriver at selskapet har forhørt seg om rentefritak fra alle de finansielle kreditorene for å få tilgang til den andre delen av redningspakken, men at et slikt fritak ikke har vist seg mulig å få til.

Norwegian har innfridd vilkårene i første del som er på 300 millioner. Nå satser selskapet på å sikre seg både den andre og tredje delen av pakken på én gang ved å ta grep som øker egenkapitalen i selskapet.

Norwegian skriver videre at en bærekraftig løsning vil kreve en betydelig forbedring i soliditeten, og selskapet derfor har som mål å øke andelen egenkapital til godt over statens krav på åtte prosent.

I forslaget som ble lansert onsdag før påske legges det opp til en storstilt konvertering av gjeld til aksjer, slik at gjelden reduseres og selskapet kan innfri statens krav for å få krisehjelp.

I tillegg til obligasjonslånene vil Norwegian be om at hele eller deler av leasinggjelden gjøre om til aksjer. Selskapet vil også gjøre en emisjon av nye aksjer.

– Må finne en løsning

Kredittfondet Sissener Corporate Bond Fund solgte seg ut av Norwegians obligasjonslån i januar, ifølge forvalter Philippe Sissener. Hedgefondet Canopus har samtidig igjen en liten post i konvertible obligasjonslånet.

– Vi følger med, men er ganske likegyldige. Vi har gjort noen opsjoner slik at vi er nullstilt, sier han.

– Jeg tror kreditorene har skjønt at man må finne en løsning. De fleste har nok sikret seg ved å shorte aksjen. Det største problemet er kanskje at ikke alle aksjonærene skjønner at egenkapitalen er tapt, sier Sissener.

Han viser til at ikke bare kreditorene må si ja til Norwegians løsning. For at styret skal få gjennom sitt forslag må nemlig også aksjonærene gi sin aksept.

– Uten fullmakt fra generalforsamlingen får du ikke til noen ting, sier Sissener.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om