Bankenes lobbykamp mot nye svindelkrav: 20 møter med Mælands departement

Bak den forsinkede lovendringen som skjerper bankenes ansvar ved ID-svindler, ligger flere års lobbykamp og hyppige møter mellom Justisdepartementet og banknæringen.

TOK OVER: Monica Mæland er ny justisminister og har overtatt et departementet som nå refses for å somle med ny finansavtalelov.
 • Karl Wig
Publisert: Publisert:

Dagens lovverk åpner for at bankene kan fremme store erstatningskrav mot svindelofre, noe Shadi Ghozlo (33) fikk erfare.

Men allerede i desember 2017 kom lovforslaget som ifølge eksperter vil forhindre det:

Da la regjeringen frem et utkast til ny finansavtalelov, som flytter bevisbyrden over på bankene i svindelsaker – og fastslår at misbruk av BankID som hovedregel må dekkes av bankene.

Lovforslaget møtte umiddelbare protester fra banknæringen i høringsrunden.

Mer enn to år senere er et endelig lovforslag fortsatt ikke klart, og regjeringens tidsbruk møter kritikk av både opposisjonen og forbrukermyndigheter.

I løpet av disse årene har banknæringen drevet en intensiv lobbykamp mot lovforslaget i kulissene, og vært i hyppige møter med Justisdepartementet.

Forbrukerrådet stusser

Som svar på en innsynsbegjæring fra E24, lister departementet totalt 20 møter med banknæringen siden lovforslaget var ute på høring i 2017.

Det ble ikke ført referat fra noen av disse møtene, ifølge departementet. De tar også forbehold om at «det kan være møter vi har oversett».

Møtene er fordelt på banker, kredittkortselskap og interessegrupper, og startet noen måneder etter høringsrunden.

Det siste møtet E24 får listet, var mellom departementet og Finans Norge 16. januar i år – dagen etter at regjeringen ble kritisert for å somle med lovarbeidet.

De nye opplysningene vekker oppsikt i Forbrukerrådet, som tidligere har advart regjeringen mot å «gi etter for press fra finansbransjen».

– Wow. Det var en lang serie med møter, utbryter fagdirektør for finans, Jorge Jensen, når han får presentert bank-listen.

– Vi har også hatt møter med Justisdepartementet om Finansavtaleloven, men langt fra så intensivt som dette, sier han.

Avviser at bankmotstand forklarer utsettelsen

Justisdepartmenetet avviser at loven er forsinket grunnet bankenes lobbyarbeid.

– Nei. Dette er et omfattende lovarbeid som har tatt noe lengre tid enn først antatt, skriver departementet til E24.

E24 har bedt departementet redegjøre for sine møter med aktører utenfor banknæringen om lovendringene.

Departementet lister tre møter med Finanstilsynet, fem møter med Forbrukertilsynet, og ett møte med Forbrukerrådet.

– Hva tenker dere om balansen i hvem som får slippe til med argumenter?

– Departementet har møtt de instanser som har ønsket å formidle sine synspunkter om saken. Når det har vært avholdt flere møter med finansnæringen enn med representanter fra forbrukersiden, er det fordi næringen har bedt om flere møter, svarer departementet.

– Har utdypet sine synspunkter

Da lovforslaget var ute på høring i slutten av 2017, leverte Finans Norge et omfattende høringssvar på 178 sider hvor deres inngåelser utbroderes.

– Hva har departementet lært gjennom sine møter med finansnæringen de siste årene, som dere ikke visste etter høringsrunden i slutten av 2017?

– Næringen har gjentatt og utdypet sine synspunkter fra høringen. De har også tatt opp enkelte mer banktekniske spørsmål knyttet til forslag i høringsnotatet.

– Dere møtte Finans Norge 16. januar, dagen etter at E24 omtalte opposisjonens kritikk mot regjeringens tidsbruk. Hvem tok initiativ til dette møtet, og hva ble diskutert?

– Finans Norge tok initiativet til møtet og brukte hoveddelen av møtet til å formidle synspunkter på BankID, svarer departementet.

Les også

DNB-sjefen: ID-tyveri «kjempeutfordrende» for ofrene

Finans Norge: Har gjort jobben vår

Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge, sier den omfattende møtevirksomheten med Justisdepartementet står i stil til saken som diskuteres:

– Ny finansavtalelov ble lagt frem uten noen form for utredning i forkant. Normalt vil lover av denne størrelsen være foranlediget av en lovutredning. Finansavtaleloven er omfattende, og endringene som er foreslått er store. Vi leverte en veldig lang høringsuttalelse i 2017, og hadde ikke gjort jobben vår hvis vi ikke hadde fulgt opp og argumentert saklig for hva vi mener blir konsekvensene, sier Staavi.

– Høringssvaret deres var jo allerede omfattende, som du påpeker. Har dere da banket inn de samme argumentene igjen og igjen i disse møtene?

– Når man ikke har utredet loven man nå foreslår, er det viktig for oss å være med i ordskiftet og argumentere for vårt syn. Vi mener konsekvensene av lovendringene må utredes grundigere før man går til Stortinget og foreslår at disse lovendringene vedtas.

– Opplever dere at departementet har lyttet til innsigelsene deres?

– Jeg tror departementet selv må få svare på hva de lytter til og ikke, svarer Staavi.

Les også

ID-svindel: Sikkerhetsekspert kritiserer bankene

Forsvarer møte dagen etter E24-artikkel

– Dere var i møtet med Justisdepartementet 16. januar, dagen etter at E24 omtalte finansnæringens motstand mot loven og opposisjonens kritikk av regjeringens tidsbruk. Hva dreide dette møtet seg om?

– Dette møtet ble avtalt 21. november. Men mediebildet aktualiserte ett av forholdene som ble diskutert, nemlig regler som kan ivareta forbrukerne, sikkerheten til e-signaturer og forhindre misbruk. Vi har siden 2017 påpekt at særlig reglene knyttet til e-signatur i finansavtaler må utredes bedre blant annet fordi e-signatur også brukes i mange offentlige sammenhenger. Dette punktet bør tas ut av den nye finansavtaleloven og heller inngår i en bred konsekvensutredning av hele ID-problematikken.

– Vi har selvsagt ment dette i lang tid, men spørsmålet blir jo aktualisert når mediene omtaler ID-svindler og opposisjonspolitikere kommer på banen.

Staavi sier banknæringen driver et «intenst arbeid» for å gjøre det så vanskelig som mulig å misbruke BankID, og sier de heller ikke er motstandere av at bankene pålegges ansvar i slike saker.

Justisdepartementet har tidligere anslått overfor E24 at et endelig forslag til ny finansavtalelov vil legges frem denne våren.

De vil ikke si om banknæringens innsigelser da vil få gjennomslag.

– Departementet ønsker ikke å kommentere innholdet i lovforslaget før proposisjonen er fremmet, skriver departementet.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Finans Norge
 2. Banknæringen
 3. BankID
 4. Justisdepartementet
 5. Forbrukerrådet

Flere artikler

 1. Regjeringen refses for lov-sommel

 2. Svindelofre kan få bedre beskyttelse. Tirsdag startet BankID-sak i Høyesterett.

 3. Justisministeren må svare Stortinget om kodebrikke-svindel

 4. Kommentar: Bankene gjør mye for å forhindre svindel

 5. Uklokt lovforslag – svindelkonsekvenser ikke utredet