Venter tøff høst for norsk industri

Det ferske konjunkturbarometeret fra Statistisk sentralbyrå viser at nedgangen i norsk industri fortsatte å falle i andre kvartal.

Nedturen fortsetter for norsk industri, men bedres i forhold til foregående kvartal.
Norske nøkkeltall
 • Emilie Marie Kjøle
 • Infront TDN Direkt
Publisert: Publisert:

Barometeret fra SSB, som gir en pekepinn på stemningen blant norske industriledere, var på minus 10,1 prosent i andre kvartal.

Til sammenligning var den sammensatte konjunkturindikatoren for industrien minus 17,4 prosent i foregående kvartal, det laveste indikatoren har vært siden finanskrisen i fjerde kvartal 2008.

Norske industriledere melder om ytterligere fall i totalt produksjonsvolum i årets andre kvartal, ifølge byrået.

Det er særlig produsenter av investeringsvarer som melder om lavere produksjon, men også konsumvarer og innsatsvarer rapporterer om nedgang i produksjonsvolumet sammenliknet med det foregående kvartalet.

Den samlede industrisysselsettingen viser også nedgang i andre kvartal 2020. Det meldes om lavere sysselsetting innenfor alle tre varetyper, men nedgangen er størst for investeringsvarer og konsumvarer.

Nedgangen har sammenheng med de omfattende tiltakene mot smittespredning som ble gjennomført i vår.

Les også

SSB: Fortsatt høy arbeidsledighet

Pessimistiske til tredje kvartal

Når det gjelder utsiktene for tredje kvartal i år er det stor usikkerhet knyttet til coronapandemien, og den generelle bedømmelsen for tredje kvartal preges av pessimisme hos flertallet av industrilederne.

Den generelle bedømmelsen er mest negativ blant ledere innenfor varetypen investeringsvarer og innsatsvarer, mens produsentene av konsumvarer har et nøytralt syn på utsiktene til tredje kvartal.

Videre melder industrilederne om at vedtatte investeringsplaner nedjusteres, og ordretilgangen fra både hjemme- og eksportmarkedet er ventet å gå kraftig ned.

Det samme gjelder for sysselsettingen, den ventes å avta betydelig i industrien samlet sett i tredje kvartal.

Publisert:
Gå til e24.no

Her kan du lese mer om

 1. Norske nøkkeltall
 2. Industri
 3. Sysselsetting
 4. SSB

Flere artikler

 1. SSBs konjunkturbarometer viser forsiktig optimisme i industrien

 2. Norsk industriundersøkelse: Historisk høy mangel på råstoff og arbeidskraft

 3. Industriproduksjonen falt 0,6 prosent i juli

 4. Økt etterspørsel fra dagligvarebransjen ga produksjonshopp i industrien

 5. Norsk PMI øker i juni: Men bunnen er fortsatt ikke nådd