SSB: Arbeidsledigheten steg til 3,8 prosent i juli

– Det er overraskende mye, sier seniorøkonom om de ferske ledighetstallene.

Seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken.
Publisert:

Det var registrert 109.000 arbeidsledige personer i juli, noe som utgjør 3,8 prosent av arbeidsstyrken.

Det viser ferske tall fra Arbeidskraftundersøkelsen (Aku) til Statistisk Sentralbyrå.

– Det er overraskende mye, sier seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken om de ferske Aku-tallene:

– Vi har snakket om at arbeidsmarkedet ikke er så stramt som man skulle tro, og dit har også Norges Bank kommet. Aku-tallene i dag føyer seg inn i det bildet.

Ventet 3,5 prosent på forhånd

Han legger til at de er varsomme med å trekke konklusjoner kun ut i fra SSBs undersøkelse ettersom den svinger mye og er en utvalgsundersøkelse.

– Hvis man legger sammen Aku-tallene og Navs ledighetstall så er det en mer sideveis utvikling i ledigheten det siste året, dersom man ser gjennom svingningene, påpeker Gonsholt Hov.

På forhånd ventet analytikerne at ledighetsraten ville falle fra forrige måling på 3,6 prosent til 3,5 prosent, ifølge DNB Markets.

Meglerhuset ventet selv en oppgang til 3,8 prosent.

– Vokst mer enn man regnet med

I analysen som kom forrige torsdag, vurderte Norges Bank at arbeidsmarkedet var litt mindre stramt enn sentralbanken tidligere har lagt til grunn, bemerker DNB i sin morgenrapport.

«Siden sysselsettingsveksten ser ut til å holde seg greit, pekte den på at utflatingen i ledighetsraten i større grad virker å handle om at flere melder seg på arbeidsmarkedet,» skriver meglerhuset.

Også SSB peker på arbeidsstyrken, som økte med 25.000 personer fra april til juli.

«Det betyr at økningen i arbeidsløse ikke bare består av personer som har gått fra å være sysselsatte til å bli arbeidsløse, men at den også inkluderer flere personer på arbeidsmarkedet,» skriver SSB.

– Arbeidsstyrken vokser og har i år vokst mer enn man regnet med. Det har derfor vært mer ledig kapasitet å gå på i arbeidsmarkedet enn man kunne trodd på forhånd, som er et poeng Norges Bank trakk frem i sin nye pengepolitiske rapport. Nå mener den det er mer å gå på, påpeker Gonsholt Hov.

Se statistikken fra SSB
Publisert:
Gå til e24.no