Anklager om lovbrudd i sykehussaken

Tidligere leder i Helse Møre og Romsdal ble tilbudt sluttpakke mot at hun skulle gå inn for å legge det nye sykehuset til Molde, hevdet et styremedlem på styremøtet.

KORRUPSJONSANKLAGER: Sykehuskrigen på Møre. Her er sykehuset i Kristiansund.
Publisert: Publisert:

Onsdag tar styret i Helse Møre og Romsdal stilling til om det nye sykehuset i fylket bør ligge i Molde eller Kristiansund, og det er et møte med høy temperatur.

Styremedlem Harald Topphol hevdet at situasjonen rundt administrerende direktør Astrid Eidsviks avgang nylig kan knyttes til brudd på helseforetaksloven og muligens korrupsjon. Han fikk støtte fra ansatterepresentant Charles Austnes.

– Her har det foregått ulovligheter som gjør at vi ikke kan fatte noen konklusjon i dag, sa Topphol.

– Forsøk på press

Ifølge de to ansatterepresentantene varslet Eidsvik at hun ønsket å legge sykehuset til Kristiansund, noe ledelsen i helseregionen gikk imot.

Diskusjonen endte med at Eidsvik ønsket å få på plass en sluttavtale før hun gikk av. Hun skal ha fått en beskjed om å vente til over nyttår og så trekke seg med en annen begrunnelse enn sykehussaken.

Styremedlemmene Topphol og Austnes mener forholdene rundt avgangen er så alvorlige at det er snakk om lovbrudd. De mener lederen i helseforetaket ble forsøkt presset, og at det var en kobling mellom saksbehandlingen av tomteplasseringen og omstendighetene rundt sluttpakken.

– Det er forsøk på utpressing, og – hvis hun hadde gått med på det – korrupsjon, sa Topphol.

Avviser kobling

Eidsvik valgte å trekke seg på dagen bare dager før innstillingen til styret i Helse Møre og Romsdal skulle legges fram. Hun begrunnet det med at hun ble forsøkt overstyrt fra Helse Midt-Norge.

Avgangen førte til at ledelsen i helseforetaket uken etter la fram en innstilling uten å anbefale et tomtevalg. Det er denne innstillingen styremøtet onsdag skal ta stilling til.

Styreleder Stein Kinserdal avviste på møtet at det har vært en kobling mellom diskusjon om sluttpakke og innstilling på tomtevalg.

Konstituert administrerende direktør Daniel Haga i Helse Midt-Norge vil overfor NRK ikke kommentere opplysningene.

Møtet startet med en heftig debatt om hvorvidt det var mulig å behandle saken, gitt de dramatiske omstendighetene. Tre ansatterepresentanter ba om at saken må utsettes. De varslet at de vil avstå fra å delta i drøftelsene og i avstemningen hvis de ikke får medhold.

Les også:

Høie må svare kontrollkomiteen om sykehusstridenHøie: – Jeg har ikke grepet inn i sykehussakenHelsedirektør slutter på dagen

Publisert: